יש חמש יחידות שקופות שלא שמעתי עליהן שכפופות ישירות לאדמו"ר
חלמתי שהרב בא אליי הביתה ואני אומר לו מה אתה עושה והוא אומר לי תתבייש. והוא מחפש לי בארונות ואני אומר מה אתה מחפש והוא אומר לי תתבייש. ופתאום הוא מוציא מלאך מפוחלץ בארון ואני בכלל לא ידעתי! אשתי החביאה את זה! אני לא משתמש בדבר הזה, אני אפילו לא יודע למה משתמשים בדבר הזה. זה משהו כמו נשים חרדיות. אין דבר כזה נשים חרדיות. אפשר אולי להסיק על קיומן מפרסומים זרים, על הבן שנולד לאדמו"ר הקודם - והוחבא. תפקידן לשמש תלמידי חכמים, לפרות ואולי עוד כמה מטרות שהשתיקה יפה להן. אסור לדבר עליהן. כשתגיע ליחידה כבר יספרו לך כל מה שצריך לדעת עליהן, וגם אז רק בשלב המתקדם. והמבין יבין - והאויב מאזין.
זה החברותא שלי אומר והרב עובר ואני מייד מסתתרים מתחת לגמרא. ואני אומר לו: אותי פחות מעניין אם יש או אין חרדיות, אבל מה יש בהן, מה מסתירים. -זה בטח משהו לא מעניין כזה, כמו שצריך להרוג ערבים. זה תמיד משהו כזה. -מתערבים? -עוד מעט מגיעה עונת השידוכים. בוא נבדוק.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי