השלב הבא
חלמתי שהבת שלי לא מתחתנת, ובאה משטרה עם סירנה ושואלת אם אני שומע קולות, כי נביאים שומעים קולות. והבת שלי לא מפסיקה לבכות שעכשיו ישימו לו סירנה על הראש. ואשתי אומרת שזה יותר טוב מסירנה בתוך הראש, וככה אני אוכל לחלום גם ביום, ולא לבזבז את הימים על לדבר איתה ולחלום רק בלילה. ובא רופא הכדורים ואומר שהראש שלו הפך לראש השנה ולכן הוא עגול. ולכן צריך לדבר עליו בגוף שלישי, שלא יחשוב שהוא אחד מאתנו, כי עם ראש עגול מחשבה כזאת יכולה להיות מאוד מסוכנת, ולהחליק. ושהם במדור כבר מזמן שאלו למה אני נשאר עד שעות מאוחרות שכולם הולכים הביתה, מה אני עושה. וכבר התארגנו להלשין עליו לחקירות מיוחדות. והרופא מסתכל על הבת שלי ואומר: אני גם אופה, לא רק רופא. והוא לוחש לה: התברר שכבר היתה חקירה סמוייה, וגילו שהוא מאנשי האדמו"ר הקודם, המשוגע לא עלינו. רק שחולי ארץ נתן הוראה לא לגעת בו, לא יודעים למה. אז שלחנו אליו שד. והשד לא חזר. ואותך הוא ניסה לחתן עם השד. אומרים שגם ראו אותו מתנשק עם מחשב, וקורא בספרים שחורים, ולועס מסטיק. ואשתי אומרת: אני אוהבת אותו. והיא לוקחת מטאטא והבת שלי יעה, והן מגלגלות את הרופא הכדורי החוצה, ושרות: כי לא נאה כי לא יאה. והוא אומר להן: אתן יודעות מה השלב הבא.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי