הנצח
חלמתי שאשתי מתאבדת. וכתוב לה על הקבר: אמרתי לך. וכתוב לי על הקבר: את צודקת.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי