ביקור חולים
חלמתי שבאים לדבר עם אשתי. והחוקר נכנס לתוך חוקרת, והם נכנסים עם אשתי בחדר. ורופא הכדורים בא אליי למיטה: אתה מרגיש טוב? -אני לא נרדם. -אתה רוצה כדור שיעזור לך להירדם? -מה הן מדברות איתה כ"כ הרבה זמן? והרופא מלטף לי את הראש: איזה ראש עגול. חבל, יכולת להתאים מעולה לשטריימל, כמו שביצה מתאימה לקן. אני זוכר עוד לפני שנולדת, פעם האדמו"ר הקודם שלך לקח אותנו לטיול בשמים, וכמובן שלא היה לו מושג לאיפה הוא הולך, וכולנו איבדנו את הדרך, וכמעט שלא חזרנו. ואני עזבתי את הקבוצה לתוך היער, והיה שם קן של מלאך. ואמרתי שאני חייב לעצמי ביצה. והיתה שם מלאכית לבנה, ולא רציתי לקחת את האם על הבנים. אז גירשתי אותה, ולקחתי את הביצה. והיא חזרה אל הקן, כיסתה את העיניים עם הכנפיים, ולא הפסיקה לבכות. ואני הלכתי משם. והייתי שומע את הבכי שלה מקילומטרים. ואחר כך אמרתי, שאני אחזיר את הביצה, ובאתי להוציא אותה מהכיס, והיא נשברה. ולא יכולתי לתקן אותה, כמה שרק ניסיתי, הכול נזל ונשבר לי בין האצבעות. ומאז החלטתי שאני אהיה רופא כדורים. והסוד המקצועי זה שאסור לשבור את הקליפות. צריך להשאיר אותן שלימות, ולדגור עליהן. עולם העיגולים, עולם שאין בו קווים, ואין בו יושר, זה עולם התיקון. בוא תפתח את הפה - ותרדם. ואני אומר בפה סגור: שלא תעז. איפה היא. והחוקר אומר: שוכחים שיהיו שני חמורים. חמור בית יוסף וחמור בית דוד. עד שאדם מתחתן הוא יכול להיות המשיח. אחר כך הוא יכול להיות מי שיביא את המשיח. החמור. ואז כולם יתפסו את הראש ויאמרו איך לא תפסנו, הרי סוד גלוי הוא שהמשיח הוא המלכות, כלומר המשיח יהיה אישה. דודה.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי