שועלים מחבלים בכרמים
חלמתי שהולכים אחריי שני אנשים. והם נראים רגילים. שחורים. ואני מבין. משטרת השטריימל. ובא אליי נחש קטן, ואומר לי: אתה עשית טעות. לא נורא, כולם עושים טעויות. ואני אומר: מה אתם רוצים? והוא אומר: יש סודות שהם לא לאדם הפשוט. וזו היתה פשוט טעות. ואני אומר: מה האדמו"ר החדש אומר? והנחש חוזר להתרכז בספר. ואני מציץ ורואה: הלכות תחיית המתים. ומזמינים אותי לחדר של האדמו"ר המנוח. ואני יורד במדרגות, ועכשיו הכול כבוי. אין תור. אין אור. כולם אצל האדמו"ר החדש. ויושב שם בפנים אדם שחור. מסתיר את הפנים בספר שיש בו שני חורים, שהוא יכול להציץ. אז זו היתה השיטה! ואני מבין שזה - התלמיד הנאמן. והתלמיד שואל: ויחבש את חמורו - ההוכחה ששטריימלים בתקופת האבות היו עשויים מחמור. אז איך הגענו למצב ששטריימלים עשויים משועל? ועוד מתפלאים שמשהו השתבש בביאת המשיח. אז בוא אני אגלה לך: המקור לשטריימל הוא השועל שיוצא מבית קדשי הקדשים. החדשים חושבים שזה מצחיק, אבל צריך לבכות! ואני אומר: לא, האדמו"ר אמר לנו שמנין לשטריימל מן התורה? וישתחו ישראל על ראש המיטה - תעלא בעידנא סגיד ליה. והוא אומר: זה מה שהאדמו"ר סיפר לכם. אבל לי הוא דיבר, שהמקור קדום יותר. בזוהר. רישא דשועל שועל איהו בלא פרודא ושועל אקרי. וממשיך הזוהר על אתר: זנבא לגבי דעלאה כיון דדא אתפרש מעלאה כביכול למהוי רישא לשועלים. ואני אומר: אבל מה אתה רוצה ממני, שאתה מספר לי את זה עכשיו, שהכול מאוחר מדיי? המשגיח אומר שאני חמור. והתלמיד אומר: אז אתה חמור. ואני עולה למעלה ורואה שקורה דבר איום בישיבה. נכנס פנימה שועל, יוצא שטריימל. ועוד פעם - נכנס שועל, יוצא שטריימל. ועוד ועוד שועלים מסכנים מתפתים, מספרים להם שמה על הכרמים, הענבים האדומים. ויוצא עוד שטריימל. ואני אומר - עכשיו תורי, היכונו לביאת החמור.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי