היצר השלישי
חלמתי שאנשים מפסיקים להסתכל לי בעיניים. ואני לא יודע מה עשיתי. אולי צחקתי במקום הלא נכון - לרב היה פרצוף איום? אולי רמזתי שאני יודע משהו, אבל מה. אולי אני מדבר מתוך שינה? אבל מה כבר יכולתי לומר? ואשתי אומרת לי סליחה, ואני שואל על מה סליחה? ואפילו בשמיים מלאכים מתחילים להתרחק, בכל מקום שאני הולך בגן עדן הכל נהיה שומם. כולם מתחבאים? ואיפה בכלל אלוהים, ואני צועק: אייכה? ממה אתה מתבייש? ואני רואה שהשמים מכוסים בעלה תאנה ענקי. והגוף שלי מתחיל לדבר אתי, כי בגן עדן הגופים מדברים: יש עכשיו יצר נוסף, לא רק יצר טוב ורע. יצר שלישי. והכי טוב שלא תדע מהו בכלל, שלא תתפתה. כמו ששמרתי עליך שתהיה מכוער ושמן. עיגול שחור. ואני שואל: אבל למה כולם בורחים ממני? והגוף מתרחק. ואני מבין שזה לא מה שאני עשיתי - זה מה שהם עשו.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי