אני לשדי ושדי לי
חלמתי שאני לא יכול לחלום יותר. והשד בא. והוא אומר: מי אתה? ואני חוזר: מי אתה? והשד בא. והוא מדבר לי, ולא נותן לי לדבר, ולא נותן לישון. והוא כל פעם מת לי בגרון. ואני אומר תיזהר. אתה תיחנק. והוא אומר. תיזהר אתה תיחנק. והוא כל פעם יורק. כמה מילים. ואני מבקש טישו, ואני רואה על הנייר הלבן. זה דם. ואני אומר. אבל השד מדבר. ואני משתנק, מנסה לתקתק, אבל הוא כותב. לי במחשב. לפחות הייתי שולח מייל לעצמי. להסביר, להזהיר. אבל השד מתחיל לשיר. לפחות אם יכולתי לצעוק. אבל אני כבר ישן עמוק. והוא מוכשר כמו שד. והוא מהיר כמו שד. ואם רק יכולתי לשלוט בו. במקום שהוא ישלוט בי. יכולתי לסיים הכול. מזמן. אבל האותיות נלחצות מעצמן. ואני עייף. והוא ער. ואני ישן. והוא מדבר. ואני לא חולם יותר.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי