הרב קוקוריקו
חלמתי שאני קונה תרנגול כפרות, ומשחרר אותו בחצר. והתרנגול מעיר אותי בבוקר בצרחות: אבל מה עם המסגרת? מה עם ההלכה? מה עם המדינה? אני לא יכול סתם ככה להסתובב בחצר, אני צריך מדינה של תרנגולים, ורבנים של תרנגולים, יש לי שאלות, אני צריך סדר יום, אני צריך ללכת לבית ספר, מה זה פה, יש לי שאלות! ואני אומר לו: בסדר. במסגרת ההלכה - אני לוקח אותך לשוחט. ובשבת אני אוכל מרק בקערה, ופתאום אני שומע מתוכו קול של תרנגול שחוט: אבל מה עם המסגרת? מה עם המסגרת? ונמאס לי ואני הולך למוזיאון וגונב תמונה, ומביא אותה למרק העוף. והמרק אומר: אבל מה עם המסגרת? והשוטרים באים הביתה, ושומעים צווחות מתוך המקרר, ומוצאים את התמונה. והם שמים אותי בתוך הסורגים בתא המעצר. ואני תולה את עצמי. והתרנגול צווח: אבל מה עם המסגרת?
אבל עכשיו גם אני יכול לצרוח כמו תרנגול שחוט. ואני מסתובב בחצר של נשיא פרס, ומעיר אותו כל בוקר בצרחות: מוות לציונות הדתית, מוות!
← הוצאה לחושך
חלום אקראי