אתה במלחמה הזו הפסדת כשהתחתנת אז לפחות תפסיד כמו גבר
חלמתי שהשד בא להיפרד: ליטפתי שלום לכלבה, היא לא הבינה שאני נוסע לעולם. מתוך השערות נגלתה לי האמת העירומה, העצובה: האישה היא ידידו הטוב של האדם. ושמשון הגיבור העיוור מגרש אותו במקל, כמו כלב: יש לנו זמן עד שהם יחזרו, אני לא אומר שלום. אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בלילה חיישינן שמא שד הוא. אבל הספירה לאחור התחילה.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי