אל תעירו ואל תעוררו את האהבה
חלמתי שהשד בא: דלילה זה מהלילה, שמשון זה שמש קטן. בנות זה אופטימיזציה, בנים זה אקספלורציה. מה אתה מעדיף? והוא עוד מספיק לומר לי לפני שאני נרדם: תחשוב על שרה נותנת חלב, עד שהבן שלה נהיה גמל. משאיר את הכל מאחוריו, כמו זנב. ואולי לא תרצה האשה ללכת אחריו.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי