פוקד עקרות
חלמתי ששמשון הגיבור דופק נפקדות, ובא אליי בלילה: אין מנוחה לרשעים. רק כשיעקב רב עם רחל - נולדו ילדים. רק כשאברהם ושרה רבו ושיקרו - הזיווג היה פורה, מלשון פרה. פרו ורבו. כל עוד הוא שמע בקולה והיא נתנה לו את הגר - הזיווג היה עקר. רק כשרבקה יצאה מאוהל האם, והלכה מאחורי הגב לשאול את שם. בנות הן מצד אמא, יש להן פחות שונות. בנים הם מצד אבא, אלוהים לוקח אתם יותר סיכונים. אם אתה רוצה בן - אתה יודע מה אתה צריך לעשות. שנת רשעים הנאה להם והנאה לעולם. ודלילה נזכרת: נפתח כמו ברווז - יהי עור, ויהי חושך, ואז - הלב ירעד, אגם קפוא. פתאום קנאק, עוף קפוא. ושמשון לוחש לי: רואה איך שהיא מתעוורת?
← הוצאה לחושך
חלום אקראי