לגז אין ריח
חלמתי שאליהו יושב עם העורבים, והם עושים סעודת משיח. ואליהו פותח: כדי להשמיד את הגוף היה צריך שואה גופנית של שבע שנים בגולה. כדי להשמיד את הרוח היה צריך שואה רוחנית של שבעים שנה בא"י. מה נשאר לנו? אמר העורב השחור: מה נשאר? נשארה הנשמה. נשמה ללא גוף וללא רוח, ללא אדמה וללא אוויר, רק אש מים. אשמים. א שמים. א-שמים. והארץ נשמה. משל לצדיק שמן אחד שנשמתו התגלגלה בחזיר. והחזיר כל הזמן רצה להיכנס לבית הכנסת והיו בועטים ומגרשים אותו. מה עשה? חיכה לקדושה, ונכנס פנימה כשכולם עומדים ולא יכולים לזוז. קדוש, קדוש, קדוש, הוא נחר, ויצא לו חו חו חו. נתנו אותו לשוחט שישחט אותו וייתן אותו לגוי. אבל השוחט לא ידע מאיפה שוחטים חזיר. היו לו שבעה סנטרים כפולים. נחר החזיר: שמע ישראל אני חזיר כשר חזיר יהודי. ונחר אותו השוחט, ויצאה נשמתו בחזיר. אמר העורב הלבן: מה נשאר? ניצולים, מתיבת נח. הם היו יושבים כל לילה במרתף בגטו, ועושים סעודת צום, שאוכלים בה אוויר. הם הכינו צידה רוחנית לעוד אלף שנה, האלף השביעי. מן הבהמה הטהורה, תורה של משיח, תורה שבכתב, שנשרפה. ומן הבהמה שאיננה טהורה, תורה של חמור, תורה שבע"פ, שנשארה. מנין יודעים שחמורים מתחתנים? שכתוב איש ואישתו. ואז שלחו מן התיבה חמור שחור. והוא חזר. ואז שלחו מן התיבה חמור לבן. והוא לא חזר. והיו להם בתיבה בגטו שניים שניים מכל החיות ביהדות, שלמדו בחברותא. המורה מקובל והתלמיד נתן. ורק החמור נותר ללא בן זוג ובכה: למה יימח זרעי מעל פני האדמה? למה תיעלם רק תורתי? מי ייתן לי גזר דין ואנשכנו כחמור? אז נתנו לו את המשיח. והמשיח רכב עליו, ואמר לו קל וחמור. ונתן לו גזר נקבה, ואמר לו גזרה שווה. מיד ירד ממנו המשיח. ועד היום הם מתווכחים מי ירכב על מי. ולכן עוד לא הגיעו. אמר העורב האפור: מה נשאר? נשארה מנה אחרונה. קמו העורבים ואכלו את נבלתו של אליהו.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי