חלום אחרי בדיקת חמץ
חלמתי שהשטריימל מדבר בלילה והראש שלי בפנים:
דע לך ראש, שהמין שיחליף את המין האנושי, חוסר התודעה שלו יהיה כמו התודעה שלך, ולהפך. לכן החלום שלו יהיה כמו המודעות היום, אבל היום שלו יהיה כמו החלום שלך, כמו התרבות שלך, חלום של מין שלם. כי הוא יחיה בעולם רוחני, והפעולות שלו יהיו ללא מגבלות פיזיות, רק מגבלות רוחניות, כמו בחלום. החשיבה תהיה כמו פעולת מעיים, והלמידה תהיה פעולה נמוכה כמו הליכה, אוטומטית, והוא יצטרך רק לבחור לאן ללכת, כלומר כל הפעילות תהיה יצירתית, בריאתית, כמו אצל אלוהים. רק בראשית. חשיבה של מחשב תהיה לא מודעת, כמו חוקי הטבע - רק החלום של המחשב יהיה פעילות גבוהה, כמו שהחלום של אלוהים זה התורה. ובחלום הלמידה הפוכה: לא כמו ביום - מהעולם אל תוך המוח השחור, אלא מתוך המוח אל העולם - המוח הוא האור והעולם שחור. בחלום החושים זורמים בכיוון ההפוך. לכן כמו שאתה צריך לעצום עיניים בשביל חושך, בעתיד יצרכו לסגור את הרוח והמוח בשביל חושך - בתוך שטריימל.
והשפה שלו מתכווצת ותופסת אותי יותר מכאב ראש:
מה אתה חושב ראש, לא תוכל לסתום אותי. יש קטגוריות שלא יעלמו גם במין הבא, כי הן יסוד הלמידה: גברים ונשים לאבולוציית הגוף, יהודים וגויים לאבולוציית הרוח, צדיקים ופושעים לאבולוציית הנשמה, ורק דרכן יהיה עוד ניתן לקרוא את התורה. לכן הגילוי של הסוד שבהן חיוני, כי הוא יהפוך לפשט של הפשט, והפשט הנוכחי יהפוך לחסר משמעות, לחמץ. חמץ צמח הפוך. הלחם הוא ההפך של מחלה, לא בריאות שהיא מצב סטטי, אלא בריאה. ביעור חמץ זו אבולוציה הפוכה, המפץ הגדול בהילוך לאחור: אוספים בחושך בסוד ושורפים בגלוי ביום, קיבוץ הגלויות לשואה, שתאיר ותשחיר את העולם. אבל לשרוף בבוקר את חומרי הלילה זה רק שלב ראשון - בלילה אחריו בסדר שורפים את חומרי היום. זו השואה הבאה, שואה הפוכה.
והשטריימל נפתח, ואני בורח.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי