למה נכרת זרעו של משה?
חלמתי שאני קורא ביומן הסודי של האדמו"ר הקודם. ויש שם סיפור משיחי שלא שמעתי עליו מעולם, על קרוב משפחה של האדמו"ר שלא שמעתי עליו מעולם. האחיין של האדמו"ר הרר"ר התייתם מהוריו בקטנותו. והיה לומד עם האדמו"ר הבא הרר"ב, ואחיו הרב"ב, והיו כולם בני ארבע וחמש. ונכנס ואמר לרר"ר, בוא נשחק, אני אהיה האדמו"ר ואתה חמור, וארכב עליך. וענה לו שלהיפך, אתה תהיה החמור ואני אדמו"ר ותרכב עלי. וקרא לו, אחמו"ר, אחייננו מורנו ורבנו, לא ראוי לך לרכב על חמור. ופעם אחת היו לומדים הרר"ר ובנו, ונכנס האחיין ושאל: למה נכרת זרעו של משה? וענהו הרר"ר שאם יענהו על זה ימות ללא ילדים. ויחכה עד שיגדל. וכל השנה היה מתייסר לדעת את התשובה. ובשנה הבאה לא התאפק וחזר ושאל. וענהו הרר"ר: זאת תדע כשתרכב ברכבת. ושאל: ומתי יהיה זאת? וענהו הרר"ר: זאת תדע כשתרכב ברכבת. והיה מרבה לשחוק אתו והראהו סבר פנים יפות. וכשגדל עזב את בית האדמו"ר והחל לנדוד. ולא ראה ברכה בעסקיו. ונפטר בגיל שלושים, ללא אישה וללא ילדים, בליל שבת, ברכבת.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי