בתולות ירושלים
חלמתי שלמדתי גמרא והייתי חייב לשירותים והסוגיה הייתה מותחת כל כך שלא יכולתי להפסיק ולא יכולתי להתאפק ונכנסתי עם הגמרא לשירותים למרות שאסור אפילו להרהר בדברי תורה בשירותים! ואני מתנדנד ולומד על האסלה והורדתי את המים ולא מצאתי את הכיפה השחורה באף מקום, היא כנראה נפלה לשירותים, הכנסתי את היד עמוק לאסלה, ואז אני מרגיש שם יד נוספת, שלוחצת לי את היד. לא יכול להיות. חזרתי לגמרא, והבנתי שיש כאן בסוגיה איזה רמז, איזה סוד, עולם חדש נגלה לי בתוך הגמרא, של פסקי הלכה מהגיהנום. רבנים שהגיעו לגיהנום. ישיבות שלמות. ופסקו שהשטן צוחק לאלוהים, אתה אומר שהשואה שלך הייתה אכזרית? היא הייתה רחמנית, רק תן לי הזדמנות ואני עושה לך שואה אכזרית באמת, שואה יצירתית. השואה שלך התיישנה, היא שייכת לעידן התעשייתי, אני אעשה לך שואה של עידן המידע, שואה מתקדמת. והוא מקבל הזדמנות הוגנת. והוא יורד למטה ומכריז, השואה הקודמת הייתה רק שפיכות דמים, השואה שלי תהיה גם גילוי עריות וגם עבודה זרה. אצלי יהיה כיף, אצלי תהיה שואה מרצון! והוא הופך את כל הנשים לפסלים, והגברים מוציאים אותן ערומות לרחוב ומתחילים להשתחוות ולעבוד להם. ואין יותר ילדים.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי