בשר פרווה
חלמתי שיש לי געגועים לשרץ הזה, שם רשעים ירקב, ימש"צ. צבי שלי, משיח שלי, תחזור ליהדות. פעם אחת הרבי כתב במחשב והמסך התחיל להתמלא בעורבים שחורים, שהיו מתרבים בצורה בלתי צנועה ביותר ונתקלים בקצה המסך וחוזרים ומזדווגים כמו חיות, ולא חסו גם על הקבצים הקדושים, ואנסו את האותיות, שהיו משמינות ומשריצות ופורחות וחוזר חלילה, ולא בחלו גם בתפריטים, שהפכו להוראות תועבה: מחתוך והדבק לחטוא והדבק, וכו'. השם ישמור, סדום. והיהודים היו מדביקים אחד את השני בווירוס, כמעט כולם כבר היו נגועים. והרבי אמר שיבוא מומחה מהיער וצריך לחכות. בינתיים המחלה התפשטה והמסכים היו מראים דברים איומים, מכתבים פרטיים ביותר הופיעו באותיות קידוש לבנה במחשבים אחרים, יומנים, קבצים מוסתרים, מביכים, מלוכלכים, מכוערים ממש, ומסקרנים עד בלי די. והרבי אמר שאסור לקרוא לעזרה וחייבים לחכות. לילה אחד הרבי נכנס לתוך היער ונעלם. וחיכו לו. לילה, ועוד לילה. והתחיל ויכוח אם צריך לקרוא לעזרה, אבל הרבי אמר שאסור, אבל הרבי בסכנה. ובסוף יצאו לחפש אותו. והמשלחת לא חזרה. במשלחת השנייה כבר פחדו ללכת, אבל המצב נהיה שאין ברירה והלכו. ולא חזרו. ואף אחד לא היה מוכן לצאת למשלחת שלישית, והתחילו לצעוק מה לא אכפת לכם מהרבי? יש לי ילדים, למה שאתה לא תלך? הבן שלי כבר הלך ולא חזר. ואז בלילה יצא המומחה מהיער. עם שטריימל שחור גדול. והיה לו כלב שחור גדול כזה, שכל הזמן היה מייבב ומייבב. והוא היה מתרגז ובועט בו, ועדיין הכלב היה מייבב ומייבב. והוא רק בא וכבר הלך לישון כמו בול עץ כל היום. וכל הלילה הוא היה אוכל כמו חזיר, והכלב היה מייבב ומייבב, והוא היה טורף ובולס. וכל היום היה ישן, ובלילה היה קם וצועק תביאו לי אוכל בהמות. ופעם אחת המשרתת התקרבה אליו עם הבשר והסתכלה בו מקרוב, שברה את הצלחת והתחילה לצרוח: בשטריימל שלו יש עיניים! בשטריימל שלו יש עיניים!! ואז הוא התרומם מהשולחן, עלה על הכיסא, עלה מהכיסא על השולחן, ועלה מהשולחן על קערת הבשר ושאג: אני הרבי שלכם!
← הוצאה לחושך
חלום אקראי