האישה האחרונה
חלמתי שהחליטו לעשות חור כזה גדול, שאלוהים בעצמו לא יכול למלא אותו. וזה יהיה ההפך ממגדל בבל, ובתחתית לא יהיה אלוהים, ויוכלו לעשות עברות, ולמכור כרטיסים לפי שעות, ויש שם איזה אב(שיכור כלוט) סוטה עם בתו הסוטה, ויש להם כרטיס לשעה, וסוגרים את הדלת, מורידים את הלוט, וזה אפילו לא נחשב גילוי עריות, זה בסדר! יוצאים מזה סוגים חדשים של אנשים! ורבנים מפורסמים משתמשים בזה כדי להרגיש טעם עבירות, למשל להדליק נר בשבת או לטעום חזיר, וזה מותר. והנה נכנס שם איזה מלאך, ואני חושב איזה עבירות יש למלאך. ובכניסה למתחם הוא טובל באיזה מקווה מלא בדם, ואני מציץ מהחור, מה אכפת לי, מותר כאן, והוא יושב שם בפנים על המיטת סדום, וכותב בספר. ואין אף אחד בחדר. והוא תולש לעצמו נוצות וכותב עד שהוא נהיה ערום לגמרי, ואני רואה שזאת אישה! זאת אישה שמתחזה למלאך! מרגלת! ובשמיים לא יודעים. ואני מבין שהחור הזה שהם בונים, הוא לא יכול חור פיזי, הרי מלוא כל הארץ כבודו, זה חייב להיות חור בשמיים, חור בעולמות העליונים, אבל המהנדסים, יש להם פתרונות, את החור הזה ניתן לעשות אם רוצחים את העם של אלוהים. וזה, הם טוענים, יהיה הישג יותר גדול מהחלל הפנוי או שבירת הכלים, לשם באמת אלוהים לא יוכל להיכנס, וסופסוף יהיו סודות אמיתיים, סודות מאלוהים. והם מבטיחים באותו עולם שוויון לנשים, למשל למה אישה לא יכולה להיות מלאך? למה אישה לא יכולה להיות שטן? מספיק עם תקרת הזכוכית ורצפת הזכוכית, אין שום סיבה שאישה לא תוכל להיות אלוהים. ובאמת נשים מתחילות להתקדם, יש אדמו"רית, יש מקובלת, יש שטריימלית, במקום זנבות שיוצרים עיגול, יש עיגולים שיוצרים זנב, והן לובשות אותו בשבת, שאז חוזרים למצב לפני החטא, שהאישה היתה מחוברת לנחש, למצב של ושתי. זכר למעשה בראשית. והם בוראים יום שמיני, יום שהיה חור, ומתכננים כבר איך לברוא את היום התשיעי והיום העשירי, ופתאום יש שמונה ימים בשבוע, ופסח הופך לסוכות, ושבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל הופכים לשמונה מינים של שרצים, וביאת המשיח נדחית לאלף השמיני, ופתאום יש מקום לרועה נוסף אחרי דוד, דמות חדשה בתנך, ומחליטים ברוח הזמן שיש כבר סבא אבא בן ונכד, יש כבר נביא כהן ומלך, ועכשיו הגיעה השעה שתהיה אישה. ואז אני מבין את התפקיד של המרגלת. ואני רץ בשמים להתלונן, אתם חייבים להכניס את כל המלאכים למקווה ולבדוק אותם, הסתננה לכאן, יש כאן מסתננת. תארו לכם מה יקרה אם המלאכים יתחילו להתרבות, אם פתאום יהיה להם יצר. אלוהים עוד יכול להעדיף אותם על פני היהודים, ואז אכלנו אותה מהשואה החדשה. ובמקום רכבות יש חלליות שלוקחות את היהודים למקום לא ידוע, ויש קטיגוריה שלמה של מצוות התלויות בכדור הארץ, למשל אם אין זריחה ושקיעה אז אין מצוות שהזמן גרמא, וכולם בוכים על הגלות החדשה שהיא עוד הרבה יותר אפילה מהגלות השנייה, ומי יודע אם אי פעם נחזור לכדור הארץ, למרות שלשם מתפללים, ושעכשיו צריך לחכות לבית המקדש הרביעי, הכול נדחה, והחייזרים יותר גרועים מהגויים, אונסים את בנות ישראל הכשרות ונולדים מפלצות יהודיות, היהודים כבר נראים כמו החייזרים, כל אחד במקום שהוא הגיע, ויש יהודים ירוקים וכחולים, אבל יש גם השפעות חיוביות כי התרבות היהודית מתפשטת בכל הגלקסיה, ובכל מקום שונאים אותם, והחייזרים אומרים שיום אחד הם יהרגו את כל בני האדם, כי מבחינתם כולם יהודים, לכולם יש אף קצר במקום חדק, וידוע שמותר לפי הדת שלהם לשחוט ולאכול חייזרים, ולאפות מהם מצות בסוכות (יש הרבה חייזרים שנראים בדיוק כמו מצות), וגם את הלולב שלהם הם עושים מחייזר ירוק מיוחד, והם נכנסים לבית הכנסת והלולב ביד של הרב מתחיל להתפתל ולצרוח, שהכריחו אותו לעמוד, שהרביצו עם סרגל, שחטפו אותו, ממש עלילת דם ירוק, והחייזרים עושים מסע איקס, כי יש להם דת מתמטית, שבה ה-x y z הם שילוש קדוש, לכל אחד יש משמעויות, ולא עוזר לרב שיש לו זקן ירוק, ונותר רק לחכות לגואלת האחרונה, או לשואת החלל. מה שיבוא קודם.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי