---סוף אשתי---
חלמתי שאני לא מתעניין בך יותר,העונש הכי גרוע שאתה יכול לתת למישהו לא להתעניין בו, לא להתעניין יותר ברב מסויים,אהבה להתעניין באופן עמוק במישהו,מה העניינים. בני יחידי. ונמחקו מהתנ"ך הבן של אבשלום שלום, ונשי הנביאים כולם, מסיבות השמורות עם אלוהים, והשדים אומרים אלו דברים שחורים שאין המסך יכול לסובלם. שנה זה אלף, יום זה אלף. התבואה של השנה השישית (האלף השישי) צריכה להספיק לשלוש השנים הבאות. מי שטרח בערב שבת הוא יאכל בשבת (האלף השביעי). מי שכתב בערב שבת הוא יקרא בשבת, ומי שלא דאג לחומר לנפש ימות משעמום, כי בשבת אסור לכתוב. וככה גם שישה מיליונים, והמיליון השביעי. אם אדני-ו' יתן ל-ו' אשה וילדה ל-ו' בנים או בנות: ששת אלפים אנחנו עבדי הקב"ה, ובאלף השביעי נצא לחופשי. ועכשיו צריך להכריע אם לווותר על האישה והילדים, ולצאת בגוף, או ש"אהבתי את אדני" ואת. והגישו אדניו, אל האלהים, . והגישו אל הדלת, או אל המזוזה, ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי