עמלק בגימ' פסק
חלמתי שאני שומע: הנשמה לק', והגוף לק', חוסה על עמלק. זה בית כנסת של עמלקים. והם חובשים שטריימלים ופאות ענקיות כדי להסתיר את האוזניים. וכשילד נולד הם לוקחים אותו בסתר למוהל מיוחד שמעגל את המשולש. והנה אני רואה את ברוך שאמר מתפלל שם!והוא אומר לי: ששש. חטא עמלק זה-ויזנב, נלחם בזנב, הנחשלים אחריך, מלשון נחש. לא כמו בימינו שהופכים את הזנב לראש. ולכן צריך לא רק להעלים אותו, אלא להעלים את ההעלמה, ולהשאיר אותה רק בתורה. מחית עמלק. מחית, זה חי בתוך מת. למחות את הזכרות שלו. אבל יש גם למעלה מזה - להעלים את ההעלמה של ההעלמה. היה גם עם נוסף, שמחו גם את זכר מחיית זכרו. שנמחק אפילו מהתורה. היתה חיה לפני הנחש. היה משהו אחרי הזנב, יותר דק, חוט. שחיבר. עד כאן.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי