טכנולוגיא
חלמתי שר' נחמן בא אליי, שהפילוסופיא היא ראש הנחש, כי היא הופכת את כל השאר לזנב. שורה של מנגנוני הסתה, מהפילוסופיה - כתר, לאקדמיה - דעת, לאליטה - תפארת, לתקשורת - יסוד, להמון - מלכות. רק הקו האמצעי, בלי רגליים, ידיים… לכן הנחש הפיל את אבא ואמא לפני הדעת. לכן הוא תוקף אותך ברגל, אבל אתה מרוצץ אותו ביד. הנשק שלו זה הלשון - קול יעקב, אבל הנשק שלך זה הכלים, הטכנולוגיה - ידי עשיו. עם הטכנולוגיה אתה צריך להיכנס לראש הנחש.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי