תורת הבהמה
חלמתי שיש מסלול במוח העליון שמחבר את אחד האזורים העתיקים ביותר לאחד האזורים החדשים ביותר, ואף אחד לא מבין מה המסלול הזה עושה. הסוכנים משתגעים. והקוף והשד מצליחים לשחזר באחד העולמות הראשונים, שקיים גם במוח הזוחל של הנחש, אב קדום של התורה הנוכחית, תורה שניתנה לפני הבריאה בעולם הבוהו. והקוף לוחש לי שבמקום שממנו זה בא, יש עוד מפלצות כאלה. לכל אחד מהעולמות הקודמים היתה תורה, ובעולמות הבאים גם יהיו. אתה לא צריך לפחד מהיעלמות האדם יותר משפחדת מהיעלמות הקוף. הרוח תעבור הלאה, אם רק תהיה לה שפה, שממנה היא יכולה לקפוץ לתהום, ולשון, שממנה ימשיך הנחש, כי תורה בלי יצר היא אות מתה, כלי ריק. והשד מלטף לי את המצח החם תוך כדי שינה, כמו שאשתי לא לטפה מעולם, כאילו הוא יכול להיכנס פנימה: אל תדאג. דברים נראים שונים מתוך הגיהנום. והשטן עומד לידו, עם ספר מתחת ליד, ומתכופף אליי, הוא רוצה לעזור: החידוש של הקבלה היה שהקב"ה הוא לא אדם, אלא ארגון (אמנם הוא ראש הארגון, בדרך שבה ארגון מזוהה בטעות לפעמים עם ראשו). החידוש של החסידות היה שהאדם הוא לא אדם, אלא ארגון. וגם הוא מזוהה בטעות לפעמים עם ראשו. ועכשיו אתם באים לומר שהארגון הוא אדם? אלוהים לא סתם ארגון, הוא ארגון חשאי מסוג מסויים מאוד, וגם האדם הוא ארגון חשאי מסוג מאוד מסויים. והאישה? זה דוגמא למה שקורה להתארגנות שפעם היתה חשאית, ונחשפה. השואה רובה התרחשות חשאית, מה שאתם ראיתם זה רק קצה הקצה הגלוי של אותה התרחשות, שקרתה בעולמות העליונים. קצה הקרחון. שהראש ארגון יותר גדול ויותר מסובך מהגוף, ככה גם מה שמעל לראש ארגון יותר גדול. פירמידה הפוכה. והשטריימל הוא האמצעי, הקצה התחתון של מה שיש מעל לראש. ולכן אותו עוד רואים, אבל הוא שחור משחור. שהראשים יתחברו לא דרך הגופים, אלא ראש בראש, זה ברשת, בראשית, אבל מעליה יש את אי, באי מתחברים העולמות שמעל הראשים שלא דרך הראשים. כשחושפים י היא בעצם ו, אז האישה הפכה לשואה, לכן צריך לשמור על האותיות של מה שנשאר לנו, שלא יהיה אסון. שלא לגלות עריות, ולחשוף מקורות, ולסכן את העולמות שלמעלה, שיתמוטטו עלינו. לכן חשוב לחבר את השכבות העליונות אחת לשנייה, שטיפש אחד עם חור בשטריימל וחור בראש לא יגרום להתמוטטות רבתי, ויקבור את כולנו. מספיק איבדנו את האישה וקיבלנו את השואה. ואתה לא רוצה להיות הטיפש הזה.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי