מי הוא? (תורת האשם)
חלמתי שאני שואל אותו, והוא מספר לי על איש שביצע פשע, מוכשר כמו שד. עבירה שיש עליה עונש מוות במדינת ישראל. יש עד. ונניח שהוא בורח עמוק לתוך האנטיציוניים, מקום בלי תעודת זהות, בלי מגע לעולם, עם זקן, אמא שלו לא היתה מזהה אותו, והוא ממילא לא יוצא מהשכונה, לא יוצא מבית המדרש, לא יוצא מהבית. ואז, יום אחד, העולם בא אליו. הרשת משודרת. והוא לא מתאפק. הוא יודע שהוא יפול אבל הוא לא מתאפק מלהתגרות באומות. הוא מתחיל לשדר אל העולם.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי