העיוור
חלמתי שהשטן מנסה לפתות, כסף, חובות, תמכור לי את החלומות. ואני אומר: מצטער, יש לי ניסיון חיים מר מאוד, הכול חייב להיות שקוף, מס הכנסה, אצלנו הכול רשום על שם עיוורים חולי סרטן. יש להם חדר מיוחד, ששם מרכז העצבים הכלכלי, והכול שם חושך, וניתן רק למשש את העסקאות, הכספים, הידיים, והצבתות. ולכן כל עיוור שווה את משקלו בזהב. אחרת - השלטונות. והשד אומר: אתה עדיין מאמין בספרים השחורים? כל הדברים של הרב מתרוקנים מתוכן כי אין שותפה להם. והשחור בא: אתה יודע למה חשוב להסתכל רק על היופי? כי לנשים יש אופי זבל, לפחות שיהיו יפות. גם הבחורה שהכי מחייכת אליך עכשיו וצוחקת מכל משפט, תצעק עליך בסוף, ועל מה? על שטויות. ולמה? אני עונה: בוא תנסה לענות לשאלה הזאת ברצינות.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי