עורה כבודי
חלמתי שמדברים אתי על האזורים החדשים במוח של אלוהים, ולא ברור אם זה סרטן או שזה אבולוציה. והמלאך המלוכלך אומר, שכבר שנים עושים לו סריקות מוח, ועוד לא מצאו את המשיח. והחזיר הקדוש אומר, שיש עוד הרבה אזורים שלא נגעה בהם יד אדם. והחייזר החרדי אומר, יש הרבה תורות שהיו לפני בראשית, ועוד לא ירדו לעולם. הן בחלל הפנוי העמוק. והשועל אומר, יש הרבה אזורים שבהם לא ברור אם זה המוח או השטריימל, ואם נגמר המוח או מתחיל השטריימל, ואיפה הגולגולת שהיתה אמורה לחצות ביניהם. והבת שלי ז"ל אומרת: אנחנו מתקרבים לאזורי החלומות של אלוהים, וצריך להביא את החלום שלו למודע שלו, שידע שהוא בחלום, וזה המדרגה הגבוהה בדעת ה' - שה' ידע את עצמו. וצריך להיזהר שחס ושלום לא יתעורר מהחלום במקום להתעורר בחלום. כי חנוך בגימטריא חלום, וחנוך ה' זה חלום ה', כלומר חנוכה, או נקבת החלום חלומה. ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. והשד אומר: חס וחלילה מלהעיר את השם! חלום זה חילול, זה מה שיוצר את החלל הפנוי - חילול ה'. העולמות זה חלומות של אלוהים שנעלמים ממנו, אחרת היו לאין, והתורות זה סיפור החלום, ולכן עיקר הדמיון של אדם לבוראו הוא בחלום. זה הצלם, ומשם יצר התורה, בחלום אדבר בו. רק משה היה בחצלול של השם, ולכן גם קיבל חוקים - מהכתר. והקץ זה סוף הלילה, ולכן בא בידי דוד.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי