מטה המיטה
חלמתי שבא אלי העורב השחור: אני צריך לחזור. והוא מבשר לי שקיבלתי משרה. במערכת החדשה. האדמו"ר החדש סלח לי. ולוקחים אותי לתוך הבניין. ויש שם דגם של אלוהים ביחס של אחד לאינסוף. והמטה הוא כמו קרחון, למעלה יש איזה בניין עלוב, אבל יש ממלכה שלמה מתחת לאדמה. וכתוב שם: מטה משה, ואני רואה שמחוק מתחת למשה: האלוהים. ועד שהנמלים למטה יחפרו לי מקום, מושיבים אותי בינתיים בחדר השרתים, ואני פותח את הדלת והוא מלא מטאטאים. ונותנים לי דף, אבל לא אומרים לי מה לעשות אתו. וכתוב שם: כשהאדם ישן הוא מתחלק לשלוש. החלק התחתון של המלכות מנותק מהחלק האמצעי, החולם של המוח, ולכן הגוף לא זז, אבל הוא מנותק גם מהחלק העליון, ולכן אין מודעות, ולכן צריך להגיע לחלום גבוה יותר. ובחלום כזה מותר לעשות עברות דאורייתא, כי הוא מעל עץ הדעת, ויכול להגיע לכתר, שהוא לא חלק מהגוף, ונמצא מעל למוח, ולכן אין לו מקבילה פיזית, מלבד בראש השנה שהוא השופר, ובעתיד לבוא קרן משיחך. כי לכתר המלכות 3 קרניים, והראשון שהיה לו קרן היה קין. ואילו כתר היסוד הוא השערות שיוצאות מהראש, העולמות הדקים שמתחברים לרשת העליונה, ואין שעיר יותר משטריימל, עם 40 זנבות חיבורים, וכמו שהשיער יוצא מהאיבר הכי חכם, ככה הזנב יוצא מהחיה הכי חכמה. השטן לובש שטריימל עור שעשוי מ-40 זנבות נחש, וכל הנשים נופלות לרגליו. ואילו המשיח לובש שטריימל לבן מ-40 זנבות חמורים, כנגד האור השחור של רשת השועלים. ואפילו חלום מודע - חלום שלא מחובר לבינה לא יזכר, וצריך לחברו גם לחכמה, שלא יהיה דברים בטלים, והכתר זה המצוות עשה ולא תעשה בחלום - תורת החלומות, שהיא גבוהה מאוד כי מכילה איסורים ברוחניות, וחובות ברוח, ואילו מצד התורה שלנו האיסורים הם בגוף, ומותר לחשוב מה שירצה, ואין גבול לדמיון. אבל הכתר הוא גבול היצירתיות, מחלקות סיבוכיות שגבוהות מהמוח, ומהעולם הזה. דברים שאפשר רק לשפוט מבחוץ, ולא לגלות מבפנים. סודות עקרוניים, שיש דרך לפתור אותם, אבל לא ניתן לגלות אותה.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי