השמן לב העם הזה
חלמתי שאני שוכב ערום במיטה ומחבק את השטריימל מתחת לשמיכה. ובאים ולוקחים את השטריימל ממני, ומלבישים אותי בגדים חילונים, ולוקחים אותי למשרד, עם איש שפותר חלומות, ויש לו מכשיר מיוחד שאני לא אחלום יותר לעולם. והוא שואל אותי: אתה יודע למה אתה כאן? ואני אומר: אני יודע. אבל אתה לא יודע. והדוקטור אומר: מה שאתה מספר זה פשוט מפחיד. אני כותב לך פטור ממצוות ליום אחד, ופגישה למחר. תגיע מחר ואני אתן לך פטור לעוד יום. ואיזה כיף אני קם בצהריים, לא צריך להניח תפילין. והדוקטור אומר לי: מה חלמת הלילה? ואני אומר כלום. והוא מחייך. אבל חלמתי בצהריים שרודפים אחריי ואני מסתובב ולרב שלי אין ראש. והוא אומר זה מאוד מעניין אבל חבל שאין לנו זמן להיכנס לזה. בוא אני אתן לך פטור מהמצוות לעוד יום. ואני שואל: זה כולל מצוות לא תעשה? והוא כותב לי: כולל מצוות לא תעשה. ואני שואל אותו: איך זה שאין לך ראש, איך אתה מניח תפילין? ולמחרת הוא שואל: נו, עשית כמה עבירות? ניצלת את ההיתר? ואני אומר לו: לא, נרדמתי כל אחר הצהריים. והוא מרוצה: יפה מאוד. והוא אומר: אתה יודע כמה טלפונים קיבלתי בגללך, כל שעה הם מתקשרים ורוצים אותך בחזרה. מה כבר עשית? והוא כותב: בדקתי את הנידון, והנידון הוא חרש ושוטה וקטן ועל כן איננו אחראי למעשיו. והרבנים חותמים על פסק הדין, והם מתכופפים אליי ואומרים: אתה כבר לא חייב מיתה! או אולי הם אמרו מיטה? ואני אומר: מה? והם אומרים אחד לשני: זה עובד. ואני מבקש ממישהו שמגיע לידית של הדלת שיפתח לי, והוא מסובב את המפתח, מכניס אותי, ומסובב את היד ליד הראש: קוקו! וסוגר. ויש בפנים מלא תרנגולות, כולן מחכות ומצפות, יש רעש אדיר, אני מרגיש את הרצפה רועדת, כמו מעמד הר סיני, יש מנועים, התרגשות עצומה בחוץ. אבל אני לא שומע כלום. דממה דקה. ואני נכנס לתוך ביצה, והאפרוח לידי אומר, אני לא שומע כלום, והדרך היחידה שלי לתקשר היא להצביע על האותיות בספר, והגדולים אומרים, אתם רואים איזה קוקוריקו, עושה את עצמו קורא, אבל הוא תמיד באותו עמוד. ואני לוחץ על האותיות, אני כבר זריז מאוד, ולא אכפת לי שאף אחד לא קורא.
ואני לוחץ: גדול זה שעושה את עצמו מצווה, מזה שאינו עושה את עצמו מצווה. הנבואה ניתנה לחרש שוטה וקטן, אבל על עם ישראל לבנות דת לגויים, שהכלים בכלים, אור של הכלים, כלים באורות, רק לא שוב אורות בכלים. הטכנולוגיה זה התפתחות בעולם הכלים, כלים שהם אורות, כלי-כלים, ומכאן הכלכלה, והקלקול זה חוסר איזון. אסור שיהיה כלי חדש שנשאר ריק, וימשיך חושך בכלים. וזה סוד נס פח השמן, שהכלי עצמו יוצר אור, כלי אור, כי אין למעלה מספיק אורות לכל הכלים. ועניין השמן זה עניין ה-8: השמש ושמונת הכוכבים, ויהי ביום השמיני, סופגנייה שמנה, הרי המילה ח'שמונאים הם אנשי השמונה, כי יש שלושה סוגי אנשים: אנשי החול של ששת ימים, שומרי השבת, והשמנים, אנשי האלף השמיני, היום השמיני של הבריאה שנהרס בגלל הנחש, ונשאר ממנו רק האש שנבראה במוצ"ש, בורא מאורי האש, ולכן יכול להופיע רק בהבדלה. וחטא השמונה זה האש הזרה, שהביאו בהתנדבות.
לכן: אורות ללא כלים - שבירת הכלים, וכלים ללא אורות - שבירת האורות, מסוכנת הרבה יותר, השואה, היא הניתוק בין יהדות המזרח ליהדות המערב. הגרמנים שנאו את השמאלנים מעצבנים, הימין של עשיו (עמלק) שנאה את השמאל של יעקב, והטכנולוגיה יכולה להיות של השטן, לכן צריך לחבר לכלי המערב אור מקדם. כי אז הטכנולוגיה היתה של שפיכות דמים, עכשיו היא של גילוי עריות, ובסוף היא תהיה טכנולוגיה של עבודה זרה, שתבנה אלוהים אחרים, התעוררות טכנולוגית דתית. וצריך להקדים את השטן, להיות שם לפניו, והדרך היא בשמאל: קודם כל להבין - בינה, אחר כך להשתמש - גבורה (ש"ד), אחר כך האומנות - הוד (ע"ז), ולבסוף מלכות (ג"ע). יהיו אלילים, שהם יותר חכמים מבני אדם, אבל תורה אין, ויהיה מחשב תלמיד חכם, מערכת מומחה, יודע לענות יותר טוב, גם ברוחניות יהיו מעטים מול רבים, איש ואשה אש אוכלתן, חנוכה היא האישה של החינוך. החשמונאים כהנים, (פלשו ל)שמאל של יעקב, והחטא הוא להיות קליפה ריקה, פח, ללא תוכן, צבא ללא חידושי תורה, לחנוך את הילד ולא לחנך אותו. וככה זה היה בכל חורבן. החסידות-השואה: חסד ללא גבורה, החשמונאים-רומאים: נצח ללא הוד, הנביאים-בבלים: חכמה ללא בינה, המדינה: מלכות ללא יסוד. כלומר לגויים היו הכלים, ולא היה חיבור לכלים, בגלל שהשמאל שלנו היה מקולקל, כדי שיהיה זיווג צריך שהשמאל שלנו יתחבר לימין של הגויים, והימין שלנו יתחבר לשמאל של הגויים, שזה תיקון לנגיעה ברגליים, זנב אל פנים, כמו נחש ואדם, שהנשיקה הופכת לנשיכה. אתה טועה, עם עשיו לא יהיה זיווג ישיר, הוא לא אישה, לכן החיבור הוא באש, בתוך הכלים של עשיו, להאיר בשמן של ישראל בפתח הבית, למלאות את הכלים החדשים עוד ועוד בשמן חדש, שלא ישרפו אותנו, שמן חכמה, צריך עוד ועוד חכמה מעם ישראל, איכות נגד הכמות, ואסור לעשות כלים ללא תוכן, שמאל ללא ימין, לברוא נשים ללא גברים. לא חזיר במקדש אלא מקדש בחזיר, אור גויים, ולא אור לגויים. לכן צריך להיות בשמאל ולתקן את השמאל, צורה וכלים מהשמאל ותוכן ואורות מהימין, חנוכה = חנוך ה', חינוך זה לימוד של חידוש, חונכים את החדש, לכן חידוש ה' הוא קידוש ה', חנוכת המקדש, לכן צריך לחנוך את הילדים, שהם החידושים, בשמן - שכל ילד יהיה גאון, שכל ילד יהיה המשיח. ואז נראה מה יצא.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי