מת מצווה
חלמתי שאני חולה ואני לא מוכן לקחת תרופות. ועושים עלי עליהום. רבנים, דברי תורה, פיקוח נפש, נשים. ובא אליי אדמו"ר גוסס למיטה, ואומר: יש רק שני דברים שאני מצטער. שלא אכלתי פחות, ולא ישנתי יותר. בהחזרת הנבואה צריך להתחיל מהחלום. גם בראשית התחיל מהחלום, מהאל של השדים, ואז התקדם. מה חלם אדם כשיצאה ממנו האישה, אתה יודע? חלומות צריכים לצאת בהוצאה לחושך, ולא בהוצאה לאור. אורות של תוהו צריכים כלים של תוהו, לא כלים של תיקון! אחרת תהיה בסוף שבירה נוראה. האדמו"ר יכול לשבור את היקום, כי אסור להעביר הכוונה מעל למהירות האור, והאדמו"ר שובר את תורת היחסות, מתפלל על חור שחור, ומשפיע במרחק אלפי ש"א. ולכן זה מסוכן, ואין לי כוח להתפלל עליך, בבקשה, אני חולה, קח את התרופה. ובא אליי משפיע ידוע, ואומר: כשמחברים חרדי ודתי ביחד יוצא חרדתי. אמת ליעקב, חסד לאברהם, גבורה ליצחק, זה נשמע כמו בדיחה, נכון? הטעות של יצחק היתה שהוא יהיה זה שבאמצע, הזיווג בין אברהם לעשיו, ליצחק צומחים קרניים, ואז הוא מסתבך! ובא אליי שליח מסוגר מהעגלים, ואומר: הבן שלך, הבן שלך. והיונה הלבנה עומדת בחלון, ומסתכלת. ובסוף אני נכנע. ואני שותה את התרופה, ומת.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי