ח"ג מת"ן הי"ם
חלמתי שאני פוגש בתוך החושך זוג עיניים, זנב, ומקור. עורב. והשחור אומר: מה אתה עושה כאן מתחת לשמיכה? -שמיכה? -מה חשבת שזה, שמים? אוי ואבוי אם היו כאן שמים. והעורב קורא: מה אתה מפחד? קרע קרע. עצרת פירושה עצירת הלידה. אם בשביעי של פסח לידת הגאולה, ובשבועות לידת התורה הקדושה, בשמיני עצרת הלידה של תורת השואה. ואם בשביעי של פסח קריעת הים, בשמיני עצרת קריעת השמים, מקל בגלגלים, ואנחנו מבקשים על שתי השואות, ברוחניות ובגשמיות: משיב הרוח - שואת השמים, מוריד הגשם - שואת המים. והעורב מקרקר: לא פלא שהשטן בדיכאון, כשהשואה החדשה גורמת לו להיראות כמו צדיק, כבש שחור, ועוד מעט יוציאו גם אותו להורג, כמו יצר ע"ז ז"ל. שחור שחור, אבל לשם אני לא חוזר. משיח בן יוסף השתגע. סוגר מעגל עם הידיים ימין ושמאל מחוברות, ומבצע בקרחת היער הקפות לבדו, בהתלהבות עצומה, מסביב לתורת השואה.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי