הצעת ייעול לעמלק
חלמתי שהשטן מקים ארגון טרור של סרטן. פצצות סרטן. אף אחד לא שם לב, אף אחד עוד לא יודע, אבל ככל שזה יותר עמוק באי הידיעה, ככה הפיצוץ יהיה יותר גדול לבסוף. כי יותר אנשים יחשפו לחומרים, סופר-מסרטנים שקופים חסרי ריח, ששמנו באתרים מרכזיים, ושאין עליהם פיקוח. ואז כשיגלו את זה - אוהו האימה, האמהות ששלחו את הילדים, גידולים משונים. יש לנו סבלנות. ופתאום אני מתחיל להרגיש. לא טוב.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי