הושענא רבא מכפר גם על בנאדם לחברו
חלמתי שהבן והבת שלי באים ואומרים לי שהם רוצים להתחתן. שאמצא להם היתר הלכתי. ואני אומר מה אמא שלכם שיקסע? והם מתגיירים, האהבה מנצחת את ההלכה, ונולד להם חזיר.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי