מבכה על בניה
חלמתי שסוד השואה, רחל מתה בלידתה את בנימין, הזיווג אתה היה של חוץ לארץ, אסור שתי אחיות בארץ ישראל. ליהודי יש שני עולמות. אבל בנימין פועל גם בעוד עולם.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי