דם צפרדע כינים
חלמתי שיש לי 2 חברים ואנחנו מקימים חברותא משולשת, שלא יגידו עלינו שחרדי זה מצולע עם 2 פאות. ויש לנו ספר כזה שכל דף נפתח ל-3 עמודים, ויש 3 צדדים לכל עמוד. ולא עוזר כמה שמזהירים אותנו שהמבנה של שלישייה הוא מסוכן. אנחנו טוענים: אם שלושת האבות היו לומדים בחברותא היינו פותרים את בעיית ירידת הדורות כולם. כי במקום שהבן ימרוד באבא ויהיה דומה לסבא, והבן של הבן וכן הלאה, היה מבנה יציב. מתח בין אברהם ליצחק, שרק הנכד.
ודם אומר:
השואה: אפר שריפת הפרה - לטהר את - מטומאת מת. השוחט טמא. יורד לאושוויץ. רשתות טומאה, של מוות. רשתות טהרה, של חיים. דם במים. שלושה סוגים של טהרה: מאדום לחסר צבע לשקוף. אדום ללבן. מאדום לשחור. הצבע איננו, אין צבע, הצבע נבלע ונעלם. אלוהים הוא שקוף או לבן או שחור. ולמה לא אדום? פרה אדומה - מאדום לשחור. ולכן מטהרת מת: מאדום לשקוף, ולשחור. ולכן הפרה מעוררת צמא. שלושה סוגי טהרה - למעלה ולמטה, נשמות ושדים, שחור ושקוף, והסוג השלישי - משמאל לימין, כשהשטן לובש לבן. שם ואל שדי, יחידות שחורות ויחידות שקופות - שני סוגים של סודות. שני סוגים של מבצעים, של סגנונות פעולה. יחידות שחורות זה יחידות שמסתירים אותן, היחידות הכי פנימיות. יחידות שקופות זה יחידות שמסתירים את ההסתרה, שהן בכלל חיצוניות, לא יחידות בכלל. והיחידות הלבנות הכי מסוכנות, כי הן טכנולוגיות. והאויב מכיר רק את היחידות האדומות.
וצפרדע אומר:
בהתחלה היה את הלא יודע. אחר כך התקדמנו כבר ללא יודע שהוא לא יודע. אבל אצלנו אנחנו מתקדמים כבר ללא יודע שלא יודע שלא יודע. עולם הוא העלמה. שני סוגים של עולמות שיהודי פועל בהם: העולם הזה והעולם הבא. למשל הוא יכול להגיע לקפיצת הדרך בעולם הזה הוא עולה למעלה, ואז הוא הולך למעלה כמה פרסאות בלי לזוז בעולם הזה, ואז בלי ששמים לב הוא נופל לך על הראש, יורד למטה ואתה לא יודע מאיפה הוא בא, פעולה מושלמת. ויותר חשוב - זו גם השיטה להגיע לקפיצת דרך בעולם הבא. השיטה ההפוכה. שני הדרכים להגיע לאלוהים: שחור לגמרי או שקוף לגמרי, עם הנשמות או השדים, אחרי שהדרך הלבנה של המלאכים ויום הכיפורים נחסמה. בעולם הזה אלוהים הוא שקוף, בעולם הבא הוא שחור, ובמעבר במוות הוא לבן. הכישלון של השואה היה המעבר מהעולם הזה לעולם הבא. אבל עכשיו אנחנו עובדים על מעבר מהעולם הבא לעולם התחייה. תחיית המתים זה לא חזרה אחורה מהעולם הבא לעולם הזה (מה שנקרא גילגול), אלא מעבר לעולם שלישי. אתה יודע מה הצבע של אלוהים בעולם התחייה? אתה לא יודע שאתה לא יודע שאתה לא יודע.
וכינים אומר:
פסח חג הדם, החג האדום. שבועות חג החלב, החג הלבן. וסוכות חג המים, החג השקוף. והחג השחור החג הנעלם. וגם לשואות יש צבעים, לכל עולם שואה בצבע שלו, תורה שלו, ועור שמתחתיו אפשר להחביא אותה, ואתה תחביא היטב היטב את מה שאתה מבין, ממה שאני אומר לך. השטן עובר מעולם לעולם ומחליף צבעים, ובכל מקום מעלים את היהודים, ומשחד את האדמו"רים, ולוקח את הבנים, וככה הוא מטייל בפנים של אלוהים. ליד הפרה הוא מסמיק מדם, ובשערות השחורות הוא מסתתר, ובזקן הוא מחוויר, ובעיניים השקופות הוא נעלם בפנים, נכנס בחלום למוח, והשערים נסגרים. ומשה מסתער על הסלע בזעם, מרביץ ומרביץ. ולא יוצאת דמעה אחת. ואני בורח לעולמות השקופים.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי