חסמים תחתונים
חלמתי שמרביצים למשפחה שלי בגללי ואני לא עושה כלום. מכות רצח. ואני הולך לראות את הגופות ולא מצליח לזהות מי זה מי, העין של אשתי על הפה של בני, והבת יש לה זנב שיוצא מן המצח, רגע, למי במשפחה היה זנב? חשבתי שרק לי היה! כל השנים האלה, לא היה לי אפילו בבית למי לספר, וזה הכי כואב שגם הוא או היא, ואני אפילו לא יודע מי זה. הבנות? לא יכול להיות. הבנים? לא יכול להיות. אישתי? לא יכול להיות. למה לא סיפרת לי? למה אתה לא סיפרת לי?
← הוצאה לחושך
חלום אקראי