ישיבת חושך התורה
חלמתי שהשד שלי השתחל לישיבת מטכ"ל אצל השטן, הוא נהיה מזכיר של נחש בכיר, וראש הישיבה השטן דופק על השולחן: לאן האדמו"ר הזה נעלם? והשטן לוקח את הזנב שלו, ומרביץ בהם תורה כדי לענות אותם: חייבים לכבוש את תורת השואה, לפתות אותה. צריך ריטואלים! והוא מתחיל להכתיב למשכיחה: לכתוב יומן חידושים בתחום שהוא מבין, 12 חידושים בשנה, חידוש החודש כל ראש חודש. ואם אין בראש חידוש, אז שיהיה ברגל - לטייל למקום גבוה, עלייה להר, ולקרוא שם. והוא אומר לראש המ"ן: הרי אומנות זהו עניין האור וכלים. או שהוא צורך ומכוון - מבקר בהר, או שהוא מייצר. אצלי לא יהיו חולמי חינם! יעקב זה עבודת החידושים - מתקן את החיקוי, יש לו 12 חידושים והוא מנהל 4 זיווגים, יוסף עבודת החלומות, אברהם עבודת הטיול, ולכן הוא רואה מלמעלה, ומשם הנפילה לגלות וגירוש, והתיקון שלו זה טרמפ- לאן שיקח, לא לטייל למקום ידוע, דמיון. יצחק היה צריך להיות עבודת הצחוק, היה צריך לצחוק עם יעקב, עם עשיו, לא צחק צחקו עליו-עיוור. ואם לא צוחקים - דין זה הרצינות. כל העניין זה רק נגד ליצנות-לא מצחיק. משה מצד הטיול, בריחה, מסע, כתיבה במקל במקום דיבור. ואהרון חטא העגל-תמימות מזהב-אומנות, היה צריך לעשות מהם צחוק, חטא הקיגעל! והחיבור שלהם של התוכן וצורה זה התורה. הפצה-מלכות דוד. וזנב המטה הכללי אומר: כל זה בראש החודש, אבל בסוף השבוע נרות שבת זה אור של זכור, לזכור את השבוע, ואור של שמור, לשמור עליו, כי שבת זה שבוע, יום השבוע. לטייל בשקיעה בערב שבת עם הכלב או השועל זה הכניסה לגן עדן, אח"כ תרדמה, עצם מעצמי, הנחש, עץ הדעת. בבוקר עץ החיים-קריאת התורה, אח"כ עץ השלישי-סעודה שלישית אצל הרבי, ואם הרבי נעדר ידמיין גדול ישראל וידבר אתו, ויענה לו, ובחלום זה יוכל להיכנס לעולם הבא, ששם העץ הנעלם. ולכן שינה בשבת תענוג. ומוצאי שבת זה הגירוש מגן עדן, להט החרב המתהפכת, נר ההבדלה. ועצי הבשמים זו הדרך לעץ החיים. ובליל שבת היין זה עולמות אדומים, וברגע שנכנס יין יצא סוד, שזה כיסוי החלה, עולמות שחורים, וברגע שמגלים אותם, בתוכם הלבן של הלחם והמלח זה עולמות לבנים. וזה הפך סדר העיבור, שהוא הפך לידת חווה: קודם יין התרדמה, ואז פתיחת כיסוי החושך, והוצאת העצם הלבנה, שזה החלום. כי החלום הוא היפך העיבור, כי הוא ההריון של הגבר, והזרע בורח מהדם ונכנס למוח, ואז נולדת האישה. והמשכיחה האלקטרונית אומרת: שכחתם את השואה.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי