מוחין דקטנות
חלמתי שיש חורבן אדיר בשמים, והאדמו"ר החדש למטה אומר: חג שמח. כי הוא ברוך השם באדמה. וכל התלמידים של האדמו"ר הקודם בשמים. אמרנו לכם לא לעלות אבל לא הקשבתם. והוא מוסר תורה לנשים, לא עלינו, כי זו ההזדמנות לדור חדש, שלא ידע את יוסף. והוא יושב בתוך הסוכה שלו, בגודל מטר על מטר, כדי לא לראות אותן, ואת הגברים מרחיקים. והן שומעות אותו לוחש מתוך הסוכה: נשים פטורות מהסוכה - כי הן הסוכה! כמו שטיול פוטר מהסוכה, כמו בדור המדבר. הרשת בעצמה היא עולם הטיול, ובסוכות צריך עמוד בית ארעי, לא קבוע, צריך לגאול את האישה מעולם קין, הקניות, הלא מוסרי, שמתייחס לכסף ולהבל כאמצעי ולא כתכלית. במקום להשקיע ברוח משקיעות בגוף, ובמקום לגדל גאונים מגדלות ילדים בריאים! גויים ממש. לכן אגלה לכן, שהאדמו"ר ז"ל הורה לפני מותו לקנות מחשב לוח לכל תינוק, עוד בברית. ושיהיה כל היום במסך, ולהכין לומדות לתורת הסוד, ושכל תינוק ידע בגיל שנה את האותיות, ובגיל שנתיים לקרוא, ופאזלים של הספירות, ובובות של חיות הקודש, ומשחקי גימטריא ותורה, ומחבואים זה הבסיס לתורת הסוד. ומגיל אפס יקראו לו את סיפורי בראשית עם תמונות לחיצות במסך מגע, הנפשה של הזוהר, וסרטוני אנימציה של העץ חיים, ולפני השינה ספורי מעשיות, ותרדים אותו בשירים וחזירים, וחייב אדם ללמד לבנו אומנות ציור נגינה וכו', ושידע את כל החכמות באמצעות הבינה - אמא שלו, כי המדע קודם לאהבה. ולהזהיר את כל הנערות על זה, שיהודי בא"י יכול להיות כגויי הארצות ממש, ועל זה באה הגלות, א"י מסוכנת מכל הארצות, כי היא יכולה לחבר את היהודי לארץ, והתרופה זה להקים את שמי ישראל, שהמוח העליון יהיה סכך, שגידולו מן הארץ אך אינו מחובר לקרקע, בניגוד לקין איש האדמה. ובגלל שהאתרוג הוא המוח של התינוק מהדרין בו במיוחד, הוא בכור פרות האדמה. וכל יום יקראו עם הפעוט עשרה פרקים מתוך שרשרת הפרקים שלו, שהיא הנחש, וכשידע אותם יכניסו עוד פרק לנחש שלו, עד שידע את כל התורה. ואסור לקרוא פרק ללא הצגה, שלא יהיה אור ללא כלים, כי תינוק הוא עולם הכלים והטכנולוגיה, וכל העולם עומד על ההבל של התינוקות, משיחיי אלו תינוקות! וכשהממשק מתעלה הוא מתחבר לתינוק יותר בקטנות, והממשק יעלה מהידיים לפה לעיניים - וידע איפה אתה מסתכל במסך, ומה מעניין אותך, ומה אתה חושב, ומה אתה רוצה, עד שיגיע לכתר. ואז יהיה אפשר לחבר את התינוק לתורה בלי לעבור בפרוזדור העולם. ישירות מהעולם הקודם לעולם הבא. והמחשב יהיה הרחם של המוח, הסוכה של האתרוג, והסכך יהיה המסך לשמים.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי