עידן הגמדים
חלמתי שאני בדייט, והיא אומרת: אני מלאכית. מלאך שחור. אנס אותי. אחת מהבנות שבני האלוהים. גייר אותי הפך אותי למלאכית כדי שנוכל להתחתן. ועושים את זה בטבילה באש, שורף בהתחלה, אבל אז הנשמה יוצאת, ועולים למעלה. רצה שאני אהיה שחורה. רק עכשיו השתחררתי, הוא הפעיל את כל הקשרים. אבא שלו אלוהים. ואני אומר: תגלי קצת מה קורה למעלה. -אתה רוצה לדעת מה היה לפני ההתחלה?! אבל אסור לי, אסור לי, היא נלחצת. אולי איך העולם התחיל? היא מחייכת. לא, אני דווקא מתעניין באיך העולם יסתיים. והיא מרוצה: בהתחלה הם נופלים יישויות רוחניות, גשם של חידושים. המים באים אחריהם. להתכונן, בנות האלוהים, בני האדם. מחייכת, מקסימה. אתה רוצה שנפגש שוב? ואני אומר לה לא אני נשוי.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי