לאל ירצו כמנחה על מחבת
חלמתי שאני חילוני ויש לי את כל האפשרויות בעולם, אני אפילו שוב צעיר שוב ילד, עשיר, והנה פתאום אני הולך אחרי הכלב שלי, ואבא שלי מאוד אוהב אותי הוא קנה לי כלב, והכלב מושך אותי לתוך החסידים, ואני צועק כלב, מתנגד, אבל הכלב מושך ומושך יש שם ריח כזה שמשגע כלבים, והכלב מביא אותי והם צועקים: מזה הכלב הזה, והכלב מצטדק ומצביע עלי: סליחה אבל הוא רוצה לחזור בתשובה. והם מגדלים אותי ומשחררים את הכלב ואומרים הוא מחב"ת (מחזיר בתשובה), הוא הכי טוב, הביא לנו כבר אלפי ילדים, ואני אומר לאלא הוא רק הכלב שלי! אבא שלי! אוהב אותי! והם אומרים הנה הוא כבר חזר בתשובה איזה כלב טוב. ואני צועק: לאלא, זו טעות! רק רציתי להיות ילד אבל אני כבר אדם מבוגר אני יכול הכול יש לי חופש בחירה אישיות משלי תרחמו, יש לי אישה וילדים, תשחררו אותי, תנו לי ללכת, אני פה בסביבה, אני לומד פה בישיבה. ואני הולך, אני כבר גדול וענק, והנה אני רואה את הכלב: ואני תופס אותו בצוואר והוא מתנגד מושך מושך ואני לוקח אותו לאדמו"ר ושואל: יש פה כלב שרוצה לחזור בשאלה?
← הוצאה לחושך
חלום אקראי