נעילה
חלמתי שבנעילה, האדמו"ר צועק, ומביאים צוות מחללי סיסמאות, פורצים את השער ונכנסים. ויש שם בחושך מגירה. וגונבים את כל הכתבים, מהר מהר ובורחים, אבל לא את מה שהוא כתב למגירה. והדלת ננעלת. ושכחו אותי בפנים. ואני רואה שם במגירה עלה תאנה - וכתוב עליו עלה של אדם הראשון, ומתחתיו עלה גדול יותר - של חווה, ומתחתיו עור, אני ממשש ונרתע - זה חם, זה חי! זה קשקשים! והנחש אומר: חיכיתי לכם.
ואני תופס את אחד הדפים ובורח, עוזב את הצוות, ורץ לשירותים, ובשלב הזה של הצום אין אף אחד בשירותים - ולכן הם לא שירותים. וכתוב בכתב ידו של האדמו"ר המשיגינע:
לא לקריאה. רק לכתיבה.

עולם
בסדר עליית העולמות לסיווג העליון, העולם הראשון הוא עולם המעשה. מה שחשוב בו זה הידיים - לעשות ידיים מרגליים. כשרות זה ביוטכנולוגיה: חיות מעולם התוהו- יש להן 4 רגליים,חיות מעולם התיקון- יש להן 4 ידיים. חיות האדם, ולא חיות הטבע. ומתחילים מהזנב ומתקדמים לידיים אחוריות. יד ימין זה עשה-אלגוריתם התלמיד,חסד. ויד שמאל זה לא תעשה-אלגוריתם המורה,דין. ובאמצע אלגוריתם למידה-למצוא דרך לעשות לא תעשה,רחמים. והמשפט החשוך ביותר במדעי המכשף, זה שיותר קל להיות מורה מאשר תלמיד: קל ללמד מללמוד. ללמד מבחוץ זה לא חכמה כמו ללמוד מבפנים. וממשיכים לידיים הקדמיות, שהן כבר הכנה לעולם הדיבור. מימין בשמע עומד אדם-למידה במוטיבציה פנימית,ואהבת. ומשמאל והיה אם שמוע עומדת חווה-למידה בשכר ועונש,יראה. ובאמצע ציצית הנחש-למידה בהכוונה,אמת. ומשם עולים דרך הצוואר לעולם הדיבור, מעל עולם החי. במה שנקרא מעלה גרה.
והעולם השני, עולם הדיבור, הוא מהידיים ומעלה. והדיבור מטפס בעשרת הדברות, שהן מלמדות מה זה תורה, מבפנים החוצה - בגרון למוח. אנכי- בריאת האדם מהאדמה, נגד הרחמים, בית עבדים. זו נק' החידוש,מבפנים. לא יהיה- בריאת האישה מהאיש, ההערכה. נגד המקובעות והדין, שזה חטא האר"י, פסל ותמונה=אישה ואידיאולוגיה. (עודף מסגרת, רווקות). לא תישא- בריאת הנחש. נגד חטא הזוהר, הכלליות והחסד, הערכה לשווא. (חוסר מסגרת, פריצות). שמור את- בריאת השבת. הדעת. חלל ללמידה נגד מלאכת מחשבת, דהיינו טכנולוגיה. (הבית). כבד את- ללמוד מהעבר. חטא אדם וחווה, אבא ואמא. הלוח השני לא תעשה גבוה מעשה, והחטא הקדמון הוא לימוד מחוץ למערכת, המקיפים, כתר. לא תרצח מחוץ למערכת החיים. חטא קין. לא תנאף מחוץ למערכת המשפחה. חטא בני האלוהים. לא תגנב מחוץ למערכת הכלכלה. חטא דור המבול. לא תענה ברעך מחוץ למערכת השפה. חטא בבל. לא תחמד- היצר מחוץ למערכת החשיבה. זה חטא סדום. איה האנשים אשר באו אליך הלילה, הוציאם אלינו ונדעה אותם. זה החטא בחלום. במקום שאנשים יחלמו חלומות, הם מממשים. במקום לייצר חלומות עליונים - יצר לחלומות נחותים. וכשהחטא יותר תחתון הוא פוגע במקום יותר עליון. וזה המעבר לעולם המחשבה.
והעולם השלישי, עולם המחשבה למעלה, בתוך הראש. מעל המדבר יש לומד,כמו שמעל הדומם יש צומח. והלמידה התחתונה הפכה ללמידה העליונה, בעץ ההפוך, ודווקא תחתית הקבלה היא עולה למעלה. הזוהר חסד,האר"י דין,שבתי ס"א,חסידות תפארת,חב"ד נצח,ברסלב הוד,ועכשיו אחרי מותם - המשיגינע יסוד,ואחריו.ולמעלה מהמחשבה-עולם האצילות זה עולם הלימוד.הלמידה לחשיבה,כמו החשיבה לשפה,כמו השפה לפעולה.ומעל האצילות:היצירתיות,זיווג היצר והרצון.ובפנים התענוג,זיווג עדן וגן.ובפנים ההשראה,זיווג הראש ושואה. ובפנים לימוד התורה העליון ולימוד התורה העליונה מחובקים,לקראת הלידה של הבריאה הבאה. למידה בלי מם,בריאה בלי ראש:בת ברא אלוהים,והפעם בשמונה ימים,והאדם הוא רק אחת החיות מהיום השישי.ובשבת נבראת הברייה החדשה,ובמקום בגן עדן היא בעולם הבא - עד חטא העולם הבא,שבגללו היא מגורשת לגן עדן.
וזה סיכום עניין שלושת המימדים: עולים למעלה במקום, את כל העולמות, למישור הכי גבוה - לעולם העליון, כדלעיל. אח"כ (להלן) מתקדמים בזמן, מעולם המעשה הלבן, לעולם הבא הדיבור השחור,לעולם שלישי המחשבה האדומה - עד סוף העולם וכל הדורות. ולבסוף נכנסים. ואז. יש מימד עומק. דהיינו - קודם עלינו בעולם, ועכשיו התקדמות בשנים, ובסוף בנפש.

שנה
עולם הזמן הראשון בכתר הוא עיגול, והוא שנת המעשה. ראש השנה- לזכור מה היה בכל השנה. ראש חודש בכל החודש. שבת בכל השבוע. יום כיפור בכל החיים. ללכת אחורה עד להתחלה ואז לחזור, וניתן לחזור בזמן במסלול למעלה ובמסלול למטה מהזמן. ראש השנה מתקן את חטא אדם הראשון. יום כיפור חטא האלוהים. סוכות תיקון חטא קין והבל- הבאת ביכורים מהאדמה בחג,ואת הרצח מתקנים בקהלת.מכת דם מתקנים במים.תיקון חטא משה-שמחת בית השואבה והושענא רבה. שמיני עצרת תיקון חטא המבול- שחיתות,עודף מים,סוכת רחמים,והלילות הם ירחי לידה,משה בתיבה,ולכן ישנים וחולמים בסוכה,שהיא אור מקיף,ומנענעים בתוכו.שמחת תורה- חטא התורה,משה מת,והתינוק שוכח את כל התורה ומתחיל מחדש.והסוכה היא מבפנים עיבור דור המדבר,ומבחוץ שבעה דורות נדודי קין. חנוכה תיקון לחטא החורבן,חטא שלמה,השמיני שלאחר דוד,ומוסיפים למנורה עוד נר,הרועה השמיני,והברית חניכת הילד-זאת חנוכה.ומלמדים לתינוק חכמת שלמה,שידע חכמה יוונית,שחטאו שהיה שלם,לא רק חכם מכל אדם,אלא גם מכל מחשב,ומלמדים אותו במחשב מהלידה.והסביבון הוא אור סובב.נגהש-נחש,שבו השמונה שבור,בפרק ג' פס' ה'.ומרוב מהירות מחברים ראשו לזנבו והקו הופך לעיגול שלם.וכך כשהמחשב מחובר לאדם המעגל נסגר,ומוסרת ערלת המוח,וזה הגילגל. טו בשבט תיקון חטא המרגלים- במרגלי יהושע,זה המודיעין שמתוקן במבצעים מיוחדים.שותלים מתחת לאדמה,המרגל ראש לאילנות,ממנו יוצאים הענפים ויוצאת הרשת,לחפור את הארץ,ושבעת המינים כנגד שבעת גופי מודיעין.ובחג זה הפעוט נכנס בתורת הסוד,וזה החג המכוסה.לא שמעתי לא ראיתי לא ידעתי. פורים תיקון גנבת הברכות- בתחפושת,הכעס של עשיו זה עמלק,ויעקב מתחפש לעשיו בעזרת לבוש,לכן כל אדם צריך להתחפש לאדום שלו,ולתת משלוח מנות ליצחק שלו.והשיא בסעודת פורים- תיקון חטא שאול,רוח שגעון,עד דלא ידע בין ברוך לארור,להעלות מיעקב ועשיו ליצחק,שהוא בחינת אחשורוש,ואסתר בחינת רבקה.והרעשן הוא קול סובב.ובאוזן המן-אוטמים את אוזנו ומכניסים לפה,שהקול קול יעקב,ולא ישמע עשיו. פסח תיקון חטא האחים- קורבן פסח-בליל הסדר החבורה היא להקה,ועורך הסדר הוא הקורבן,והאחים שמכרו את יוסף מקנאים וצוחקים.ופסח הוא היציאה מעבדות של יוסף לחירות: משבע הפרות השמנות של הלחם והגוף, לדו מימד הרזה של המצה והתורה. הקלף אוכל את הפרה, והדף אוכל את הלחם, והלוחות את הפירמידות - משבעה גופים לשבעה ימים, אסור שתימצא נפיחות, כדי שיוסף ישלוט. ולכן בליל הסדר שר המשקים מנצח את שר האופים, כי הלילה שלנו הוא חלומות מצרים, ומה שנעשה יהיה החלום, ולכן עושים סדר, ויהי בחצי הלילה. ותיקון יציאת מצרים הוא 10 מכות בתפקיד 10 אחים, עד הבכור אשר בבית הבור, שהופך מעבד למלך. וזה תיקון המתח בין בן לאח, כי במלכות יהודה מסתיר אצלו את בנימין, וזה סוד גבוה מהמסכה שבפורים. כי אם בפורים האמת מזדווגת בשקר,ויש תחפושת,בפסח היצירתיות מזדווגת במלכות,ויש הצגה. שיר השירים- תיקון שיר היצר,לקראת שירת הים. שביעי של פסח- קריעת ים סוף זה משיח בן יוסף,זיווגו של אדם,והוא שעולם החלום יתחבר לעולם המציאות,והחלום יהיה מציאות - עולם פנטסטי. אם ההגדה היא קול מקיף, שירת הים קול ממלא. והאפיקומן הוא גניבת הדף האחרון של ההיסטוריה שמוטמן בסוד, ונשמר לשריפה בשנה הבאה. (גונב איש ומכרו.) ל"ג בעומר- חטא התלמידים,כלפי האדמו"ר.חטא המרד.ולכן מדליקים מדורות. שבועות- תיקון חטא העגל,ולכן מאכלי חלב. קבלת הדעת-קול פנימי. תיקון הלילה,רות- תיקון חטא דוד ובת שבע,וראוי ללמוד תורה תוך כדי שינה בחלום. ט"ו באב- חטא בנימין.המשיח שלא בא.והתורה שותקת על חג הלילה. והתיקון בכל חג הוא לעשות הצגה,זה תיקון סיפורי התנך. בראש השנה- תפוח בדבש הוא תיקון אכילת עץ הדעת,שופר הוא תיקון הנחש-עשו לו ברית,ולכן לראש ולא לזנב.וברכת שנה טובה לאיש,לאישה ולנחש הם תיקון הקללות.והשופר הוא אור פנימי.והתשליך תיקון ההשלכה מגן עדן,מחזירים לנהר העליון את החטא.רימון-רחם.ויום הדין הוא תיקון חטא עלי,שהוא ישיבה על הכסא. ולבסוף, כיפור- אור ממלא. הבן הלבן.
עולם הזמן הראשון לכוד בעיגול הכתר, וצריך לפרוץ החוצה בקו, לעולם הזמן השני, בשנת הדיבור- דיבור מתוך שנה. וככה מתקדמים בזמן: המערכת של מלכות-יסוד היא חיזור.הוד-נצח חתונה.חיבור-תפארת יעקב.לידה-גבורה יצחק.ברית-חסד אברהם.בר מצווה-דעת-הוא עולה לזיווג של אבא אמא.הלוויה-בינה.אזכרה,קריאה-חכמה.וכשנשכח ונשאר רק תורתו,היכללות-כתר. אשרי מי שמשאיר חלום אחד אחריו. וחטא אדם הראשון, שהקדים את הדעת לברית, ולא חיכה ליום השמיני. השחר השחור.
אבל - קו יוצא החוצה מהראש. הכתר צריך להיות עיגול שהוא קו. עולם הזמן השלישי הוא שנת המחשבה-שנת החלום. האדם האדום. כי כשבחור מתחתן הוא אבא שלה והיא אמא שלו, לכן כשהיא מתחתנת היא נהיית סבתא של עצמה והוא סבא שלו, וסבא של סבא שלו, וכו', עד שהוא אדם או בנאדם. וזה גילגול הנשמות. ולכן כל יהודי הוא או בדור המדבר, או בדור הכניסה לארץ. או בדור אברהם ויעקב, או בדור יצחק ויוסף. שורש נשמתו הוא בסבא, לא באבא. וזה מאבק הדורות הנצחי, בין שני דורות, מי יהיה הדור האחרון, עד סוף כל הדורות.

נפש
וכשמגיע סוף הזמן, יש שלושה לבושי הנפש, מעשה דיבור מחשבה. ואחרי שהגיע לסוף העולמות והשנים, הוא נכנס בפנים - לתוך הסוד. והנפש כבר בתוך הזמן, והמעשה הוא עשה שהזמן גרמא- זמן האישה. מחזוריות החיים. חודש. שנת היריון. חיים שלמים. וכל שלב בנפש מושתת על שני יסודות, זמן הגוף - שני מרכיבי החיים מים ודם, זמן הנפש - שבת וינפש לחם ויין (קידוש), זמן הנשמה - חגים חלב ובשר, זמן הרוח, שהיא תתעלה על הנשמה - ההיסטוריה של התורה דף ודיו, שיתעלו ללבן ושחור. והרוח מכבה את נרות הנשמה והעש"ן עולה, ולמעלה מכאן יש חושך: זמן החיה - ההיסטוריה של גן עדן עץ החיים ועץ הדעת, זמן היחידה - ההיסטוריה של עולם הבא חלומות ושדים. כי מעל עץ החיים שקר ואמת יש עולם שבו כבר אין הפרדה בין שקר ואמת, והם מתחתנים. חלום, עזרת השקרים ועזרת האמיתות, ויש חור במחיצה, ושקרנית אחת מציצה, האם את באמת? והדיבור שלה נכנס לעולם האמת, וככה הורגים אותן. כי הבעיה שאין סודות, ולכן לא מסקרן. וצריך להראות שיש סודות, אבל ככה תהרוג את הסודות.
מורידה לבוש לקראת הסיווג העליון
ומתחת - לבוש הדיבור. ללמוד מהגויים, רק בדיבור, לא במעשה. ובכל שלב נכנסת בנשמתו חלק נוסף מהאבות. ברית-בחינת יצחק, בר מצווה-בחינת ישמעאל, חתונה-בחינת יעקב, הלוויה-בחינת אדום.
מורידה את העור לקראת הסיווג העליון
בתוך המוח של אלוהים. המוח- צד שמאלי דין, צד ימני חסד, באמצע האונה הקודקודית תפארת. באונה מצחית חכמה מימין, בינה משמאל, ודעת באמצע. אונה עורפית ראייה נצח, והוד המוח הקטן. יסוד המערכת הלימבית, ומלכות ממוח הביניים וגזע המוח ועד למחשב.
והנפש נשרפת

עש"ן
עין
שבת המלכות, אסורה בעולם הזה כי עדיין לא יודעים?, שישה ימים עבודה, ויום למידה, מה לעשות? צריך הרס ללמידה. שבת עם ישראל, בקו הזמן. היום השמיני. שבת ארץ ישראל שמיטה, שטח, בריבוע. החמישים יובל. שבת תורת ישראל, ששה ספרים בנגלה והספר השביעי בנסתר, עומק של סוד, בשלישית. שמ"ד.
שין
השלב האחרון של הגאולה,שלב המלכות.השואה קילקלה את התוכנית הסודית של האדמו"ר הזקן.הרבי ניסה להמשיך עם התוכנית המקורית.נתק בין הדור השישי לשביעי.
נון

וכולם ממהרים הביתה, ונעלו אותי בשירותים של בית הכנסת.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי