רפואה מונעת
חלמתי שהרופא אומר לי: הגוף הוא האויב שלך. הוא זה שבסופו של דבר הולך להרוג אותך. והוא רוקם בחשאי מזימות שונות נגד הנפש כדי לחזור לעפר, רשתות טרור. ולכן צריך את המודיעין נגדו, צריך לנהל מלחמה חשאית, לרצוח את הסודות, להרים את השמלה ולבייש אותו לפני כולם, , לכן אנחנו הולכים להכניס לתוכך מרגל מסוכן. לעומת זאת הנפש מנסה להחיות אותך, לכן צריך להסתיר אותה בעולם הזה, במיוחד צריך להסתיר אותה מהגוף. אתה צריך לשכוח את כל החלומות. להשאיר אותם בלילה. תחיית המתים זה יהיה ההיפוך, שאנשים ילכו עם נפשות בחוץ והגוף כלפי פנים מוסתר, ונצטרך להחביא את הגוף, שהנפש לא תהרוג אותך, היא תהיה האויב, ואז הגוף יהיה החלום. רק בלילה. לכן אנחנו צריכים להכניס כבר עכשיו לתוך הנפש מרגל מסוכן.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי