את
והאדמו"ר בוכה: שלוש האותיות הנפוצות בעברית יוה שם הויה לפי סדר השתלשלות, במדרגה הבאה שש האותיות הנפוצות בעברית אלוהימ, במדרגה הבאה עשר האותיות משלימות לאותיות בראשית, וכו' ליודעים. כמו שאדם קיבל ספר יצירה, הנחש קיבל ספר היצר, וכתוב שם בראשית ברא אלוהים את השמים ואת היצר. וכמו ספר הבהיר, יש גם הספר החשוך. וכשהעור יהפוך לאור, גילוי עריות יהפוך לגילוי אריות - ואנחנו נשתמש במגלה אריות כדי לגלות את האר"י הבא, אפילו בתוך חזיר אם יהיה צורך, כי יש חזירים טורפים, יש עולם שהחזיר הוא מלך החיות והאריה אוכל זבל. והעץ חיים יש לעומתו עץ מוות, וסמאל הוא סם האל. וכמו שאלוהים חוזר בתשובה ועם ישראל חוזר בתשובה - צריך להחזיר את התורה בתשובה, לתקופה שהיה לה בן זוג, והיתה פוריה, לפני בריאת העולם, ולפני חטא הנחש, כשהוא עוד היה ערום ולא לבוש בעור. כי הנפילה של נחש שפיתה את חווה היתה הרבה יותר גדולה מהנפילה של אדם, כי הוא היה צריך לפתות את התורה - ולא את האישה - לעץ החיים. והיא כבר היתה מאכילה את אלוהים. לכן כשאדם חולם, נבראת ממנו אישה, אבל כשאלוהים חולם, נבראת ממנו תורה. לכן כדי לתקן עכשיו אנחנו צריכים להשאיר את האישה לאלוהים, וליפול בתרדמה, ותצא ממנו תורה. כי אלוהים הפסיק לישון - וכל הצדיקים לא מצליחים להרדים אותו. אבל אנחנו נרדים את האדם. אנחנו נחליף את ימי המועדים בלילות המועדים - הזמן היהודי מתחיל מהלילה! אנחנו נוציא את החלום מהגלות - מהחושך לאור. כי אחרי החזרה לארץ, הגיע הזמן לחזור לשמים. כמו תקופת הנביאים, הגיע הזמן לתקופת החולמים - כי בגלל שחלום נמוך מנבואה, השורש שלו עליון יותר בתורה. שורש הנבואה בשמות, ושורש החלום בבראשית. והאדמו"ר פורץ בבכי היסטרי: השמים השחורים מחכים לנו, ומאחוריהם - העלטה. צריך לאחד בין התורה למיטה. אם היום הפך למוות - הגיע הזמן שהלילה יהיה החיים. והוא חובש את השטריימל, וקורא: מי מתנדב לצאת אתי לתוך הלילה? והוא יורד כושל מהבמה, ורב המרגלים ורב הטבחים עומדים מימינו ומשמאלו, והקהל שואג, והקירות נרתעים, ובית המדרש גדל והולך. ואני מסתכל על התלמיד של האדמו"ר בוכה בחושך. האדמו"ר הישן מת. יחי האדמו"ר החדש.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי