מעבירין
חלמתי שהאדמו"ר ממשיך. לכל תורה, לכל מצווה - צריך המשכה למלכות, קישור לעולם הוירטואלי, לבנות כלים בעולם, לעטוף בסרטונים ברשת ובדפים, לא מצוות עירומות. מצווה צריכה כוונה, ומסביבה רעיון, ומסביבו נפש - שזה גוף המצווה, ומסביבו לבוש - כדי שיהיה יצר, שיהיה לך יצר למצוות כמו שיש לך יצר לאישה, ככה שיהיה יצר לאתרוג. ואז תהיה יצירתיות, ויהיה חשק. ובאותה התורה היצירתית תבינו סוד אין סוף. לא כמו עכשיו שהגבול כלול בללא גבול, אלא שהללא גבול יהיה כלול בגבול. אנחנו נלמד את הבעל מה זה עלטה. ספר העלטה - התשובה הרוחנית לספר הזוהר.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי