וצדקה
חלמתי שהאדמו"ר צועק: צדקה זו גניבה! מצוות זה צריכה, תורה זה השקעה. וצריכה זה הנפש הבהמית, הכסף הוא רוחניות מרוכזת, קדש עצמך במותר לך. לכן המותרות אסורות, וצדקה צריכה להיות השקעה. צדקה זה צדק ה', והצדק שלו שונה מאוד מהצדק שאנחנו מדמיינים. הצדק שצריך להיות. לא הצדק שלנו, של רחמים, בדיעבד. ולכן צריך את הצדק כתורה, לימוד בצדק, וחידושים בצדק. כי צדק ישן זה פשע, ומי שנותן כסף כמו בהמה - הוא פושע. והצדקה זה לא האורות שבכסף, אלא הכלים - הטכנולוגיה. צדק זה מבנה, לא תוכן. לא דג לשבת, אלא מחשב לשבת - רשת. צריך גלולה עם כל האוכל היומי, ולא יותר מזה. וככה נזכה לצדק ה', בלי רחמים. יום הדין.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי