ותפילה
חלמתי שאשתי מעירה אותי לדרשת שבת שובה של האדמו"ר החדש, ששתל סוכנים בגן עדן, ומתכנן מהפך תיאולוגי. וכולם ממהרים. והרבנית, הפטרונית של מוסדות הדין, ממולו בעזרת הנשים. והוא מסתכל עליה, מדבר אליה, מעל לראש של כל הקהל הקדוש: אני נגד החסידות! וכולם משתתקים. והוא צועק: אנחנו צריכים תנועה של דין. לא עוד אדם אור. לא עוד אדמור, אלא נחושך, ואחר כך בעלטה. נמאס לי מהתפילה! כל התורה היא להפוך תפילה לברכה - ממלמטה למעלה למלמעלה למטה. ונבואה למצווה - ממלמעלה למטה למלמטה למעלה. חסד לדין. בעיה לאלגוריתם. כמו שאסור תורה ללא חידוש אסור להתפלל ללא חידוש. לא להודות שאני נושם, אלא אם כן זה משהו חדש. והוא מסתכל על הקהל שלא נושם, ואומר: אם השם הורג אותך כרגע אז יאללה זה לא חלק ממערכת היחסים שלכם. אה, וגם זה - צריך המשכה מהאיסלאם! שאלוהים יהיה יותר אללה ופחות גוד, להצטרף לערבים נגד המערב, מערב ערב רב ב. נגד תרבות פופולארית, תת תרבות! רק על-תרבות. לשרוף את ספרי הזבל שהנשים קוראות. ותפילה - רק אם יש לך משהו חדש להגיד. השחיתו את הדיבור, ועוד מתפלאים שהוא לא עונה. רק תיזהר שלא תהיה נודניק. הקב"ה שונא נודניקים. עדיף שתלמד בזמן התפילה. בבית הכנסת, הבית של כנסת ישראל - שם חיי הזוגיות השניים שלך. שקט מהאישה הקטנה שלך, ושקט מהאינטרנט - האישה הגדולה שלך. שלי! וכולם מסתכלים לתוך עזרת הנשים. והוא מרעים: נחשון קופץ בראש, לולב שבלע אתרוג! כדי לצאת ממצרים צריך להיכנס למצרים, ואנחנו לא רק שלא יצאנו - עוד לא נכנסנו בכלל. אז איך יכולה לבוא גאולה? ותסתכלו פה, לפני נדידת היבשות, המקום שבו אמריקה היתה מחוברת לארץ ישראל - ניו יורק. אתם מבינים מה רצה יונה? לכן בשביל גאולה טכנולוגית צריך גלות טכנולוגית, ואז נעמוד מול השמים, מאחורינו יהיו הגויים, ותהיה לנו קריעת השמים. ואז באמת תהיה השאלה מי הנחשון שיקפוץ ראשון? ונעבור בשמים כמו באדמה, נלך כל הלילה עד שנגיע לצד השני, והשמים יחזרו לעצמם, ומחנה הגויים שצעד אחרינו יתרסק לאדמה. ואז גם נלך חמישים ימים עד שנגיע להר האלוהים - גן עדן היום זה מדבר - ונקבל אתם יודעים מה. והוא ממלמל: כי מהו לימוד תורה? ללא ללמוד את התורה, אלא ללמוד בתוך התורה. המצוות הם לא כלים, אלא חומרים, לבנות דירה בתחתונים, לזווג ולהוליד, אבולוציהיצולובא. לכן עדיף להירדם בתפילה, ויותר מזה - לחלום בתפילה. כי כשהישן ישן העולם נעלם ממנו, אבל הוא יודע שהוא ישן. אבל כשהישן לא יודע שהוא ישן - כשגם השינה נעלמה - אז הוא חולם. אז הוא חדש. הזוהר הבין רק את המעלה התחתונה של הלילה, ולכן רצה שנתעורר בלילה. אבל אנחנו רוצים למעלה מזה - לחלום בלילה. ואני רואה את העיניים בחושך, הן נוצצות כמו כוכבים. האדמו"ר.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי