מלכות הרשעה
חלמתי שיש פתק של האדמו"ר אצל התלמיד, והוא לא מספר לאף אחד. וכתוב שם: סיכום. תקופת התנ"ך-עבודה זרה,אל זר,האל נאלם. תקופת הגלות-שפיכות דמים,רוצח גולה,שואה. תקופת הגאולה-גילוי עריות,מוטציות חולות, יסתיים ב? להילחם בה בסודות,כי היא לגלות מה שאסור,למדר,אובססיה של ב"מ,לשקר כששואלים את השם שלך,השם שלך הוא האויב שלך,המס' שלך הוא האויב,הפנים שלך הם האויב שלך,הכתובת שלך,הוא הידיד של המלכות.סיפור כיסוי,לעומת לספר לכל אחד שקר אחר.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי