יהרג ויעבור
חלמתי שאני רוצח בטעות, הרובה יורה, ואני נמלט לעיר מקלט. ובא לבקר אותנו כהן גדול, ואני יורה בו בטעות.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי