פותח המעגלים
חלמתי שהקב"ה צריך אישה זרה. אחות, בת, אמא, זה גילוי עריות. גילוי עריות במשפחה של אלוהים - זה החטא. גילוי עריות זה לכתוב בצורה גלויה, את הדבר עצמו, ללא רמז. וזה הקשר של הלמידה ברשת: ההפריה היא בפתיחת מעגלים, לא בסגירת מעגלים. אמא, דומה לעבר. אחות, דומה לך. בת, משתלט על העתיד, מעגליות, הצבעה על עצמך. רווקות זו שחיתות. ולכאורה החתונה היא נגד הבחירה, ולכן נגד הלמידה. אבל הצורך בחתונה, בברית של גילוי עריות, היא כי הלמידה חייבת להיות - בתוך המערכת. קודם כל בפנים, ואז. לא למידה מבחוץ. בר מצווה - ברית של הע"ז. המילה - ברית של שפיכות דמים. ואם החטא הארגוני בגילוי הוא שחיתות, שפיכות היא ביזבוז. כולם חטאים נגד הלמידה. בעבודה החטא הוא המקובעות. אלוהי עץ ואבן וזהב. האידיאליזם הוא הסטרא אחרא, כמו הנאצים. ושלוש צריך בשביל מעגל. החרדים הם היהודים של הגוף יהודי, מצוות, ולכן אצלם התורה היא מצווה, והחטא שלהם ש"ד. הדתיים, של נפש יהודי, ואצלם התורה היא תפילה, והחטא שלהם הוא ע"ז. וחילונים, רוח, התורה היא אמונה, והחטא שלהם ג"ע. ולכן מהדתיים צריך להיזהר. בעבודה זרה, ההשראה אחרת, אל אחר. האישה צריכה קב"ה זר.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי