נשיקה ראשונה
חלמתי שיש יהודי ששורש נשמתו הוא מצוות מזוזה. והוא כל הזמן רוצה שינשקו אותו, נורא רוצה, אפילו רוק של זקנים, ועומד בכל מיני פינות ונצמד למעברים ולא מבין למה לא מנשקים אותו, ורק כועסים שהוא חוסם את הדרך. והנה פתאום מתקרבת בחורה יפיפיה, והוא כבר נכנס לפוזה האופיינית, מוטה על הצד ומחכה, עוברת לו מחשבה אם הוא צריך לתלות את עצמו, היא מתקרבת, השפתיים שלה מתקרבות, ורואים שהיא צדיקה נורא, היא בטוח תנשק את המזוזה, והיא שואלת: אתה מוכן בבקשה לזוז? אני רוצה לנשק את המזוזה.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי