הגבר האחרון
חלמתי שאני הגבר האחרון בעולם. ומתקיים נקבה תסובב גבר, יש תור של עשר שנים להרמון, מלך העולם. והנה באות שלוש יפיפיות, טרוריסטיות, ומסרסות אותי בלילה, ואני אומר להן השתגעתן, והן אומרות: לכולן מגיע אותו דבר - שיוויון! והן לוקחות את זה, והמדענית שאחראית על הפרויקט סוגרת אחריהן את הדלת. והיא מבטיחה: בדור הבא חיים נורמליים ילדים. וכל בני האדם אחים.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי