.
חלמתי שאני מגיע למעלה ומגישים לי פירוט של העבירות שחייבו אותי, ופתאום אני מגלה שגנבו אותי, רשמו מלא עבירות שלא עשיתי, ויש איזה עבירת ענק בגודל יותר מכל החיים שלי שרשום עליה ץ ואני בכלל לא יודע על מה מדובר! פשוט שקרנים. לא יכול להיות, מישהו התחבר לי לנשמה ועשה עבירות על חשבוני! כל החיים חגג עליי! והמלאך מגחך לי: הכול מתועד. והעבירה הזו נכון שלא רשום לי במערכת מה היא, אבל זה כי עשית אותה בעולם אחר. וכנראה שהשם שלה מצונזר כדי לא לפגוע בנפשי הרכה, לא כל דבר מותר למלאך לדעת. אני יכול לשלוח אותך לעולם שבו עשית את העבירה, ותסתדר כבר אתםץ
← הוצאה לחושך
חלום אקראי