אשתו של הרב
חלמתי שאשתו של הרב, משהו מציאותי, החברה, פרנסה, תורה לשון הרע, הילדה בעגלה, בית הכנסת, חולצת שבת, חולצה ורודה, בטעות, מתבייש, רק נכנס הגבאי מישהו מוכר מפעם, צועק הנה אתה, הנה הוא. הולך לפינה של בית הכנסת, שם את הילדה, חולצות, בכי, רואה שהיא דבוקה לילדים אחרים, מנסה להפריד אותה, הגבאי בא צועק, משטרה, לא עשיתי כלום, בורח, במדרגות למעלה, ללא מוצא, מכונית המשטרה מטפשת (מתפסת) אחרי המדרגות, עם הגלגלים, עוד מדרגות, עם הגלגלים, תופסת אותי המשטרה, אשתו של הרב למה אתה בורח לא עשית כלום, לא לא אני בורח, במשטרה אני בוכה בניידת, בוא נביא אותך הביתה, ושמים אותי באיזה מדבר ואין לי כיפה, הרים לבנים נמוכים, בגובה שלי, לבנים כן רוצה כיפה, והולך לחפש ומוצא רק את המטפחת, ושם את המטפחת על הראש, ששכחתי את הילדה, בכי שיוצא.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי